Bir yazı tipi örneği listesini yazdırma

  1. Kontrol panelinden şuraya gidin:

    Ayarlar > Raporlar > Yazdırma > Yazdırma Yazı Tipleri

    Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için seç düğmesi tuşuna basın.

  2. Bir yazı tipi örneği seçin.