Cloud Connector profilinden yazdırma

  1. Ana ekrandan Cloud Connector öğesine dokunun.

  2. Bir bulut hizmet sağlayıcı seçin ve ardından bir profil seçin.

    Not: Cloud Connector profili oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Cloud Connector profili oluşturma.
  3. Bir dosya seçin.

    Not: Desteklenmeyen bir dosya seçemezsiniz.
  4. Gerekirse ayarları değiştirin.

  5. Yazdır öğesine dokunun.