Geçicilik Bildirimi

Bellek türü

Açıklama

Geçici bellek

Yazıcı basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart rastgele erişim belleğini (RAM) kullanır.

Kalıcı bellek

Yazıcı iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flash bellek). Her iki tür de işletim sistemi, yazıcı ayarları, ağ bilgileri, tarayıcı ve yer imi ayarları ile yerleşik çözümleri depolamak için kullanılır.

Sabit disk belleği

Bazı yazıcılarda sabit disk sürücüsü yüklü olabilir. Yazıcı sabit diski, yazıcıya özel işlevler için tasarlanmıştır. Sabit disk, yazıcının karmaşık yazdırma işleri, form verileri ve yazı tipi verilerinden arabelleğe alınan kullanıcı verilerini korumasına olanak sağlar.


Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

Yazıcı sabit diskinin elden çıkarılması

Not: Tüm verilerin tamamen silindiğinden emin olmak için verilerin depolandığı tüm sabit diskleri fiziksel olarak imha edin.