Tiskárny C3224, C3326, CS331

Informace o bezpečnosti

Konvence

Prohlášení o produktu

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Konfigurace tiskárny

Použití ovládacího panelu

Popis stavu kontrolky

Výběr papíru

Nastavení, instalace a konfigurace

Výběr umístění tiskárny

Zapojování kabelů

Zakládání papíru a speciálních médií

Instalace a aktualizace softwaru, ovladačů a firmwaru

Práce v síti

Tisk stránky s nastavením

Zabezpečení tiskárny

Vymazání paměti tiskárny

Obnovení výchozích továrních nastavení

Prohlášení o nestálosti

Tisk

Tisk z počítače

Tisk z mobilního zařízení

Konfigurace důvěrných úloh

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Tisk seznamu ukázek písma

Umístění oddělovacích listů mezi kopie

Zrušení tiskové úlohy

Nastavení sytosti toneru

Použití nabídek tiskárny

Schéma nabídek

Zařízení

Tisk

Papír

Síť/porty

Zabezpečení

Zprávy

Řešení problémů

Údržba tiskárny

Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu

Konfigurace upozorňování na spotřební materiál

Nastavení e-mailových upozornění

Zobrazení zpráv

Objednání částí a spotřebního materiálu

Výměna částí a spotřebního materiálu

Čištění tiskárny

Úspora energie a papíru

Přemístění tiskárny

Přeprava tiskárny

Řešení problémů

Tiskárna nereaguje.

Problémy se síťovým připojením

Problémy se spotřebním materiálem

Odstraňování uvíznutí

Potíže s podáváním papíru

Problémy s tiskem

Potíže s kvalitou barev

Kontaktování zákaznické podpory

Recyklace a likvidace

Recyklace produktů společnosti Lexmark

Recyklace obalů společnosti Lexmark

Vrácení kazet Lexmark za účelem opětovného použití nebo recyklace

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

Ochranné známky

Licenční informace

Úrovně hluku

Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Likvidace produktu

Upozornění na citlivost vůči statické elektřině

ENERGY STAR

Informace o teplotě

Upozornění ohledně laseru

Spotřeba energie

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Poznámka k modulárním komponentám

Vystavení záření rádiových vln

Singapore IMDA statement

Prohlášení o dodržení směrnic EU

Prohlášení o dodržení směrnic EU