Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

  1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

    Notlar:

  2. Ayarlar > Aygıt > Bildirimler öğesine tıklayın.

  3. Sarf Malzemeleri menüsünden Özel Sarf Malzemeleri Bildirimleri öğesine tıklayın.

  4. Her sarf malzemesi öğesi için bir bildirim seçin.

  5. Değişiklikleri uygulayın.