Raporlar

Menü Ayarları Sayfası

Menü öğesi

Açıklama

Menü Ayarları Sayfası

Yazıcı menülerini içeren bir rapor yazdırır.


Aygıt

Menü öğesi

Açıklama

Aygıt Bilgileri

Yazıcı hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır.

Aygıt İstatistikleri

Yazıcı kullanımı ve sarf malzemelerinin durumu hakkında bir rapor yazdırır.

Profil Listesi

Yazıcıda kayıtlı profillerin listesini yazdırır.

Değer Raporu

Yazıcının seri numarasını ve model adını içeren bir rapor yazdırır.


Yazdır

Menü öğesi

Açıklama

Fontları Yazdır

PCL Yazı Tipleri

Her bir yazıcı dilinde mevcut olan fontlar hakkındaki bilgileri ve örnekleri yazdırır.


Menü öğesi

Açıklama

Ağ Ayarları Sayfası

Yazıcının yapılandırılmış ağ ve kablosuz ayarlarını gösteren bir sayfa yazdırır.

Not: Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.

Wi-Fi Direct'e Bağlı İstemciler

Yazıcıya Wi-Fi Direct kullanarak bağlanan aygıtların listesini gösteren bir sayfa yazdırır.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Wi-Fi Direct'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür.