Aygıt

Tercihler

Menü öğesi

Açıklama

Ekran Dili

[Dillerin listesi]

Ekranda görüntülenen metnin dilini ayarlar.

Ülke/Bölge

[Ülkelerin listesi]

Yazıcının çalışmak üzere yapılandırıldığı ülkeyi veya bölgeyi tanımlayın.

İlk Kurulumu Çalıştır

Evet

Hayır*

Kurulum sihirbazını çalıştırır.

Görüntülenen bilgiler

Ekran Metni 1

Ekran Metni 2

Ana ekranda görünecek bilgileri belirler.

Tarih ve Saat

Yapılandır

Geçerli Tarih ve Saat

Tarih ve Saati Manuel Ayarla

Tarih Biçimi [GG-AA-YYYY*]

Zaman Biçimi [12 saat A.M./P.M.*]

Zaman Dilimi [GMT*]

Ağ Zaman Protokolü

NTP'yi Etkinleştir

NTP Sunucusu

Yazıcı tarihini ve saatini yapılandırır.

Kağıt Boyutları

ABD*

Metrik

Kağıt boyutları ölçüsüne ait birimi belirtir.

Not: İlk kurulum sihirbazında seçilen ülke veya bölge, ilk kağıt boyutu ayarını belirler.

Ekran Zaman Aşımı

10–300 (60*)

Ekran ana ekranı göstermeden veya yazıcı bir kullanıcı hesabı oturumunu otomatik olarak kapatmadan önce geçmesi gereken boşta kalma süresini saniye cinsinden ayarlar.


Uzak Operatör Paneli

Menü öğesi

Açıklama

Harici VNC Bağlantısı

İzin Verme*

İzin Ver

Kullanıcıların kontrol panelini uzaktan çalıştırması için harici Sanal Ağda Bilgi İşlem (VNC) istemcisi bağlayın.

Kimlik Doğrulama Türü

Yok*

Standart Kimlik Doğrulama

VNC istemci sunucusuna erişirken kullanılacak kimlik doğrulama türünü ayarlar.

VNC Parolası

VNC istemci sunucusuna bağlanmak için kullanılacak parolayı belirler.

Not: Bu menü seçeneği yalnızca Kimlik Doğrulama Türü öğesi Standart Kimlik Doğrulama seçeneğine ayarlandığında görüntülenir.


Bildirimler

Menü öğesi

Açıklama

Sarf malzemeleri

Sarf Malzemeleriyle İlgili Tahminleri Göster

Tahminleri göster*

Tahminleri Gösterme

Tahmini sarf malzemesi durumu bilgilerini gösterir.

Sarf malzemeleri

Özel Sarf Malzemesi Bildirimleri

Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde bildirim ayarlarını yapılandırır.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.

Hata Önleme

Sıkışma Yardımı

Kapalı

Açık*

Yazıcıyı, sıkışan kağıt olup olmadığını otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlar.

Hata Önleme

Oto Devam

Devre dışı

5–255 (5*)

Yazıcının bazı katılım koşullarını sildikten sonra otomatik olarak bir yazdırma işini işlemeye veya yazdırmaya devam etmesine izin verir.

Hata Önleme

Otomatik Yeniden Başlatma

Otomatik Yeniden Başlatma

Daima yeniden başlat*

Asla yeniden başlatma

Boştayken yeniden başlat

Yazıcıyı, bir hata oluştuğunda yeniden başlatılacak şekilde ayarlar.

Hata Önleme

Otomatik Yeniden Başlatma

Maks. Oto. Yeniden Başlatma

1–20 (2*)

Yazıcının gerçekleştirebileceği otomatik yeniden başlatma sayısını ayarlar.

Hata Önleme

Otomatik Yeniden Başlatma

Otomatik Yeniden Başlatma Penceresi

1–525600 (720*)

Yazıcının otomatik olarak yeniden başlatılmasından önce geçmesi gereken saniye sayısını ayarlar.

Hata Önleme

Otomatik Yeniden Başlatma

Otomatik Yeniden Başlatma Sayacı

Yeniden başlatma sayacının salt okunur bilgilerini gösterir.

Hata Önleme

Kısa Kağıt Hatasını Görüntüle

Otomatik temizle*

Açık

Yazıcıyı, kısa kağıt hatası oluştuğunda mesaj gösterecek şekilde ayarlar.

Not: Kısa kağıt, yüklenen kağıdın boyutunu ifade eder.

Hata Önleme

Sayfa Koruması

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, yazdırmadan önce tüm sayfayı belleğe işleyecek şekilde ayarlar.

Sıkışma İçeriği Giderme

Sıkışma Giderme

Oto*

Kapalı

Açık

Yazıcıyı, sıkışan sayfaları yeniden yazdıracak şekilde ayarlar.


Güç Yönetimi

Menü öğesi

Açıklama

Uyku Modu Profili

Uyku Modundan Yazdırma

Yazdırmadan sonra beklemede kal

Yazdırmadan sonra Uyku Moduna gir*

Yazıcıyı Hazır modunda kalacak veya yazdırma sonrasında Uyku moduna geri dönecek şekilde ayarlar.

Zaman aşımları

Uyku Modu

1–120 dakika (15*)

Yazıcının Uyku moduna geçmeden önceki boşta kalma süresini ayarlar.

Zaman aşımları

Hazırda Bekleme Süre Sonu

Devre dışı

1 saat

2 saat

3 saat

6 saat

1 gün

2 gün

3 gün*

1 hafta

2 hafta

1 ay

Yazıcının kapanmasından önce geçen süreyi ayarlar.

Zaman aşımları

Bağlantıda Hazırda Bekleme Zaman Aşımı

Hazırda Bekleme

Hazırda Bekletme*

Aktif Ethernet mevcut olduğunda yazıcıyı kapatmak için Hazırda Bekleme Zaman Aşımı ayarını belirler.

Eko Modu

Kapalı*

Enerji

Enerji/Kağıt

Kağıt

Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir.

Not: Eko Modu, Enerji veya Kağıt ayarının yapılması, yazıcı performansını etkileyebilir ancak yazdırma kalitesini etkilemez.


Lexmark'a Gönderilen Bilgiler

Menü öğesi

Açıklama

Lexmark'a Gönderilen Bilgiler

Sarf Malzemeleri ve Sayfa Kullanımı

Aygıt Performansı

Yok*

Yazıcı kullanımı ve performansı bilgilerini Lexmark'a gönderin.

Not: Bilgi Gönderme Süresi, Lexmark'a Gönderilen Bilgiler menüsünde Hiçbiri seçeneği dışındaki ayarlardan biri belirlendiğinde görüntülenir.

Bilgi Gönderme Süresi

Başlangıç Saati

Bitiş Saati


Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükleme

Menü öğesi

Açıklama

Ayarları Geri Yükle

Tüm ayarları geri yükleyin

Yazıcı ayarlarını geri yükleyin

Ağ ayarlarını geri yükleyin

Yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.


Bakım

Yapıl. Menüsü

Menü öğesi

Açıklama

USB Yapılandırması

USB PnP

1*

2

Bir kişisel bilgisayarla uyumluluğunu iyileştirmek için yazıcının USB sürücüsü modunu değiştirin.

USB Yapılandırması

USB Hızı

Dolu

Oto*

USB bağlantı noktasını, tam hızla çalışacak ve yüksek hız yeteneklerini devreden çıkaracak şekilde ayarlar.

Tepsi Yapılandırması

Tepsi İçliği Mesajını Göster

Kapalı

Sadece bilinmeyen boyutlar için*

Her zaman

Tepsi İçliği mesajını gösterir.

Tepsi Yapılandırması

A5 Yükleme

Kısa Kenar

Uzun Kenar*

A5 boyutunda kağıt yüklerken sayfa yönlendirmesini ayarlar.

Tepsi Yapılandırması

Kağıt Komut İstemleri

Oto*

Elle Kağıt

Kağıt yüklenmesine dair bir istem göründüğünde kullanıcının dolduracağı kağıt kaynağını ayarlar.

Tepsi Yapılandırması

Zarf Komut İstemleri

Oto*

Elle Zarf

Zarf yüklenmesine dair bir istem göründüğünde kullanıcının dolduracağı kağıt kaynağını ayarlar.

Tepsi Yapılandırması

Komut Eylemi

Kullanıcıya sor*

Continue (Devam)

Geçerli olanı kullan

Yazıcıyı, kağıt veya zarf ile ilgili değişiklik komutlarını çözümleyecek şekilde ayarlar.

Raporlar

Menü Ayarları Sayfası

Olay Günlüğü

Olay Günlüğü Özeti

Yazıcının menü ayarları, durumu ve olay günlükleri hakkında raporlar yazdırır.

Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar

Isıtıcı Sıfırlama

Yeni ısıtıcı takıldıktan sonra sayacı sıfırlar.

Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar

Sarf Malzemesi Kullanım Geçmişini Temizle

Kalan gün sayısı ve sayfa sayısı gibi sarf malzemesi kullanım geçmişini fabrika sevk düzeyine sıfırlar.

Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar

Siyah Kartuş Sayacını Sıfırla

Camgöbeği Kartuş Sayacını Sıfırla

Macenta Kartuş Sayacını Sıfırla

Sarı Kartuş Sayacını Sıfırla

Yeni kartuş takıldıktan sonra sayacı sıfırlar.

Yazdırma Yapılandırması

Yalnızca Siyah Modu

Kapalı*

Açık

Renkli içeriği gri tonda yazdırır.

Yazdırma Yapılandırması

Renk Yakalama

Kapalı

1

2*

3

4

5

Yazıcıdaki yanlışlığı telafi etmek için yazdırılan çıktıyı geliştirir.

Yazdırma Yapılandırması

Yazı Tipi Netleştirme

0–150 (24*)

Yazı tipi verilerini yazdırırken yüksek frekanslı ekranların kullanıldığı değerin altında bir metin punto boyutu ayarlar.

Örneğin değer 24 ise 24 punto veya daha az olan tüm yazı tipi boyutları yüksek frekanslı ekranları kullanır.

Aygıt İşlemleri

Sessiz Modu

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı Sessiz Modu'nda çalışacak şekilde ayarlar.

Not: Bu ayarı etkinleştirdiğinizde yazıcının performansı yavaşlar.

Aygıt İşlemleri

Özel Durumu Temizle

Varsayılan veya Alternatif özel mesajlar için kullanıcı tanımlı dizeleri siler.

Toner yama sensörü kurulumu

Kalibrasyon Sıklığı Tercihi

Devre dışı

En az renk düzenlemeleri

Daha az renk düzenlemeleri

Normal*

Daha iyi renk doğruluğu

En iyi renk doğruluğu

Varsayılan kalibrasyon sıklığını ayarlar.

Toner yama sensörü kurulumu

Tam kalibrasyon

Tam renk kalibrasyonunu çalıştırır.

Toner yama sensörü kurulumu

TPS bilgi sayfasını yazdırma

Toner yama sensörü kalibrasyonunu içeren bir tanılama sayfası yazdırır.


Servis Dışı Silme

Menü öğesi

Açıklama

Yazıcı Belleğini Sil

Yazıcı Belleği Son Silinme Tarihi

Kalıcı bellekteki tüm bilgileri silin

Tüm yazıcı ve ağ ayarlarını silin

Yazıcıda depolanan tüm ayarları ve uygulamaları siler.


Bu Yazıcı Hakkında

Menü öğesi

Açıklama

Varlık Etiketi

Yazıcının seri numarasını gösterir.

Yazıcının Konumu

Yazıcı konumunu belirler. Maksimum uzunluk 63 karakterdir.

Kişi

Yazıcı adını kişiselleştirir. Maksimum uzunluk 63 karakterdir.

Günlükleri Gönder

İptal

Gönder

Tanılama bilgilerini Lexmark'a gönderir.