Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

  1. www.lexmark.com/recycle adresine gidin.

  2. Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

Not: Lexmark Toplama ve Geri Dönüşüm Programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir.