Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, kullanılmış kartuşları yeniden kullanım veya geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmenizi sağlar. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işlemden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla Lexmark kartuşlarını iade etmek için şunları yapın:

  1. www.lexmark.com/recycle adresine gidin.

  2. Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.