Ürün beyanları

standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.
standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.
standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü uzatma kabloları, çoklu prizler, çoklu uzatıcılar veya UPS cihazlarıyla kullanmayın. Bu tür aksesuarların güç kapasitesi bir lazer yazıcıyla kolaylıkla aşılabilir ve bu durum yangın riskine, cihazların hasar görmesine ve yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.
standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı ve yazıcıyla birlikte verilen güç kablosu arasında, bu ürünle birlikte yalnızca Lexmark Dahili Taşma Koruyucusu kullanılabilir. Lexmark dışı taşma koruyucu aygıtların kullanılması yangın riskine, aygıtların hasar görmesine veya yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.
çarpılma tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.
çarpılma tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.
standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:  Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
çarpılma tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için, tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.
çarpılma tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.
çarpılma tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.
standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 20 kg'dan (44 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla kişi gerekebilir.
standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:
devrilme tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ: Yazıcınıza veya MFP'nize bir veya daha fazla seçeneğin yüklenmesi için tekerlekli taban, mobilya veya yaralanmalara neden olabilecek dengesizliği önlemek amacıyla başka özellikler gerekebilir. Desteklenen yapılandırmalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.
devrilme tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.
sıcak yüzey dikkat simgesi DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.
sıkışma tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—SIKIŞMA TEHLİKESİ: Sıkışmadan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için bu etiketle işaretlenen alanlarda dikkatli olun. Dişliler, kapılar, tepsiler ve kapaklar gibi hareket eden parçaların etrafında sıkışmadan kaynaklanan yaralanmalar oluşabilir.
standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Kullanıcı Kılavuzu'nda belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.
standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:  Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergelere ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servis temsilcisine başvurun.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

Bu ürün, normal çalışma sırasında az miktarda ozon üretebilir ve ozon konsantrasyonlarını önerilen maruziyet limitlerinin altındaki seviyelerde tutmak üzere tasarlanmış bir filtre ile donatılabilir. Yoğun kullanım sırasında yüksek ozon konsantrasyon seviyelerini önlemek için bu ürünü, havalandırması iyi olan bir alana kurun, ozon ve egzoz filtrelerini ürün bakım yönergelerinde belirtildiği gibi değiştirin. Ürün bakım yönergelerinde filtreler hakkında hiç referans yoksa bu üründe filtre değişikliği gerekmez.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.