Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

 1. Kontrol panelinden şuraya gidin:

  Ayarlar > seç düğmesi > Kağıt > seç düğmesi > Tepsi Yapılandırması > seç düğmesi > Kağıt Boyutu/Türü > seç düğmesi > bir kağıt kaynağı seçin

 2. Kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

 1. Kontrol panelinden şuraya gidin:

  Ayarlar > seç düğmesi > Kağıt > seç düğmesi > Ortam Yapılandırma > seç düğmesi > Universal Kurulum > seç düğmesi

 2. Ayarları yapılandırın.

Tepsiyi yükleme

 1. Tepsiyi çıkarın.

  Not: Kağıt sıkışmalarını önlemek için tepsiyi yazıcı kullanılıyorken çıkarmayın.
 2. Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

 3. Kağıt yığınını yazdırılacak yüzü yukarı dönük şekilde yükleyin.

  Notlar:

  • Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık kısmı tepsinin arka tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
  • Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık kısmı tepsinin ön tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.
  • Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin.
  • Kağıt sıkışmasını önlemek amacıyla, yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergelerinin altında olduğundan emin olun.
 4. Kılavuzları, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

 5. Tepsiyi takın.

  Gerekirse kontrol panelinden kağıt boyutu ve kağıt türünü yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın.

El ile besleyiciye yükleme

 1. Kılavuzu, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

 2. Bir adet kağıdı, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

  • Tek taraflı yazdırma için antetli kağıdı, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak ve üst kenarı yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.

  • Çift taraflı yazdırma için antetli kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak ve üst kenarı yazıcıya en son girecek şekilde yükleyin.

  • Zarfı kapak sayfası yukarıya bakacak şekilde ve kağıt kılavuzunun sağ tarafına karşı yükleyin.

 3. Ön kenarı içeri doğru çekilene dek kağıdı besleyin.

  Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kağıt sıkışmalarını önlemek için kağıdı el ile besleyici içine zorla itmeyin.