Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Taşıma talimatları için http://support.lexmark.com adresine gidin veya sistem destek personeline başvurun.