Geçicilik Bildirimi

Yazıcınız aygıt ve ağ ayarları ile kullanıcı verilerini depolayabilen çeşitli bellek türleri içerir.

Bellek türü

Açıklama

Geçici bellek

Yazıcınız basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart rastgele erişimli bellek (RAM)'ı kullanır.

Kalıcı bellek

Yazıcınız iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flaş bellek). Her iki tür de işletim sistemini, aygıt ayarlarını ve ağ bilgilerini depolamak için kullanılır.


Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin: