C3224, C3326, CS331 Yazıcılar

Güvenlik bilgileri

Kurallar

Ürün beyanları

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı yapılandırması

Kontrol panelini kullanarak

Gösterge ışığının durumunu anlama

Kağıt seçme

Kurma, yükleme ve yapılandırma

Yazıcı için bir yer seçme

Kabloları takma

Kağıt ve özel ortam yükleme

Yazılımı, sürücüleri ve bellenimi kurma ve güncelleme

Menü Ayarları Sayfasını yazdırma

Yazıcıyı sabitleme

Yazıcı belleğini silme

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Geçicilik Bildirimi

Yazdırma

Bilgisayardan yazdırma

Mobil aygıttan yazdırma

Gizli işlerin yapılandırılması

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Bir yazı tipi örneği listesini yazdırma

Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme

Bir yazdırma işini iptal etme

Toner koyuluğunu ayarlama

Yazıcı menülerinin kullanımı

Menü haritası

Aygıt

Yazdırma

Kağıt

Ağ/Bağlantı Noktaları

Güvenlik

Raporlar

Sorun giderme

Yazıcının bakımını yapma

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

E-posta uyarılarını ayarlama

Raporları görüntüleme

Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

Parça ve sarf malzemelerini değiştirme

Yazıcıyı temizleme

Enerji ve kağıt tasarrufu

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Sorun giderme

Yazıcı yanıt vermiyor

Ağ bağlantı sorunları

Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Sıkışmaları giderme

Kağıt besleme sorunları

Yazdırma sorunları

Renk kalitesi sorunları

Müşteri destek merkezine başvurma

Geri dönüşüm ve imha

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ambalajının geri dönüşümü

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Bildirimler

Ürün bilgileri

Sürüm bildirimi

Ticari markalar

Lisans uyarıları

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

Ürünü elden çıkarma

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Sıcaklık bilgileri

Lazer uyarısı

Güç tüketimi

Kablosuz ürünler için düzenleyici bildirimler

Modüler bileşen bildirimi

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Singapore IMDA statement

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk