Yazıcı yanıt vermiyor

İşlem

Evet

Hayır

Adım 1

Güç kablosunun elektrik prizine doğru bir şekilde takılı olduğundan emin olun.

standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.


Yazıcı cevap veriyor mu?

Sorun çözüldü.

2 adıma gidin.

Adım 2

Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş olup olmadığını kontrol edin.


Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş mi?

Anahtarı veya şalteri açın.

3 adıma gidin.

Adım 3

Yazıcının açık olduğundan emin olun.


Yazıcı açık mı?

4 adıma gidin.

Yazıcıyı açın.

Adım 4

Yazıcının Uyku veya Hazırda Bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin.


Yazıcı, Uyku veya Hazırda Bekleme modunda mı?

Yazıcıyı uyandırmak için güç düğmesine basın.

5 adıma gidin.

Adım 5

Yazıcı ile bilgisayarı birbirine bağlayan kabloların doğru bağlantı noktalarına takıldıklarından emin olun.


Kablolar doğru bağlantı noktalarına mı takılmış?

6 adıma gidin.

Kabloları doğru bağlantı noktalarına takın.

Adım 6

Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin.


Yazıcı cevap veriyor mu?

Sorun çözüldü.

7 adıma gidin.

Adım 7

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.


Yazıcı cevap veriyor mu?

Sorun çözüldü.

Müşteri desteği ile iletişime geçin.