Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusundan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf malzemelerinin durumunu değerlendirmek için yararlıdır.

  1. Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

    Notlar:

  2. Reports (Raporlar) öğesini tıklatın ve istediğiniz rapor türünü tıklatın.