Tulostimet: C4342, C4352, CS730, CS735

Turvallisuusohjeet

Merkintätavat

Tuotelausunnot

Tietoja tulostimesta

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimien sarjanumeron etsiminen

Tulostinkokoonpanot

Ohjauspaneelin käyttäminen

Merkkivalon tilan merkitys

Paperin valinta

Käyttöönotto, asennus ja kokoonpano

Tulostimen paikan valitseminen

Kaapeleiden kytkeminen

Aloitusnäytön sovellusten asentaminen ja käyttäminen

Yhteystietojen hallinta

Helppokäyttötoimintojen käyttöönottaminen ja käyttäminen

Paperin ja erikoismateriaalin asettaminen

Ohjelmiston, ohjaimien ja laiteohjelmiston asentaminen ja päivittäminen

Lisävarusteiden asentaminen

Verkkoyhteydet

Sarjatulostuksen määrittäminen (koskee vain Windowsia)

Tulostimen suojaaminen

Turvalukon etsiminen

Tulostinmuistin tyhjentäminen

Tulostimen tallennusaseman tyhjentäminen

Oletusasetusten palautus

Haihtuvuusjulistus

Tulosta

Tulostaminen tietokoneella

Tulostaminen mobiililaitteesta

Tulostaminen flash-asemasta

Tuetut flash-asemat ja tiedostotyypit

Luottamuksellisten töiden määrittäminen

Luottamuksellisten ja muiden pidossa olevien töiden tulostaminen

Fonttimalliluettelon tulostaminen

Hakemistoluettelon tulostaminen

Erotinsivujen lisääminen kopioiden väliin

Tulostustyön peruuttaminen

Väriaineen tummuuden säätäminen

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokartta

Laite

Tulosta

Paperi

USB-asema

Network/Ports (Verkko/Portit)

Cloud-palvelut

Suojaus

Raportit

Vianmääritys

Valikkoasetussivun tulostus

Tulostimen ylläpito

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilan tarkistaminen

Tarvikeilmoitusten määrittäminen

Sähköpostihälytysten määrittäminen

Raporttien tarkasteleminen

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilaaminen

Tulostimen osien ja tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen osien puhdistaminen

Energian ja paperin säästäminen

Tulostimen siirtäminen toiseen paikkaan

Tulostimen kuljettaminen

Vianmääritys

Tulostuslaatuongelmat

Tulostimen virhekoodit

Tulostusongelmat

Tulostin ei vastaa

Flash-asemaa ei voi lukea

USB-portin käyttöönotto

Tukosten poistaminen

Verkkoyhteysongelmat

Lisävarusteongelmat

Tarvikeongelmat

Paperinsyöttöongelmat

Värinlaatuongelmat

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Kierrätys ja hävittäminen

Lexmark-tuotteiden kierrättäminen

Lexmark-pakkauksen kierrättäminen

Tiedotteet

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

Tavaramerkit

Käyttöoikeustiedote

Emissiotaso

Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

Litiumioniakku

Laitteen hävittäminen

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Lämpötilatiedot

Laserilmoitus

Virrankulutus

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Radiohäiriölausunto