לוגו

מדפסות C4342‏, C4352‏, CS730‏, CS735

מדריך למשתמש

פברואר 2022

סוג מכשיר:

5030

דגמים:

235, 239, 635, 695