C4342, C4352, CS730 és CS735 nyomtató

Biztonsági információk

Konvenciók

Terméknyilatkozatok

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

A nyomtató sorozatszámának megtalálása

Nyomtatóbeállítások

A kezelőpanel használata

A jelzőfény állapotának értelmezése

Papír kiválasztása

Beállítás, telepítés és konfigurálás

A nyomtató helyének kiválasztása

A kábelek csatlakoztatása

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

Partnerek kezelése

A kisegítő funkciók telepítése és használata

Papír és speciális hordozó betöltése

Szoftver, illesztőprogramok és firmware telepítése, illetve frissítése

Hardverkiegészítők telepítése

Hálózatok

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

A nyomtató biztonsága

Biztonsági nyílás pozíciója

Nyomtatómemória törlése

Nyomtató tárolómeghajtójának törlése

Gyári alapbeállítások visszaállítása

Törölhetőségi nyilatkozat

Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

Nyomtatás mobileszközről

Nyomtatás flash-meghajtóról

Támogatott flash meghajtók és fájltípusok

Titkosított feladatok konfigurálása

Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

Könyvtárlista nyomtatása

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

Nyomtatási munka törlése

Toner sötétségének beállítása

A nyomtató menüi

Menütérkép

Eszköz

Nyomtatás

Papír

USB-meghajtó

Hálózat/portok

Cloud Services

Biztonság

Jelentések

Hibaelhárítás

Menübeállítási oldal nyomtatása

A nyomtató karbantartása

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása

E-mail riasztások beállítása

Jelentések megtekintése

Alkatrészek és kellékanyagok rendelése

Alkatrészek és kellékanyagok cseréje

Nyomtatóalkatrészek tisztítása

Energia- és papírtakarékosság

A nyomtató áthelyezése más helyre

A nyomtató szállítása

Problémák elhárítása

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák

A nyomtató hibakódjai

Nyomtatási problémák

A nyomtató nem válaszol

Nem lehet olvasni a flash meghajtót

Az USB port engedélyezése

Elakadások megszüntetése

Hálózatikapcsolat-hibák

Hardverkiegészítőkkel kapcsolatos problémák

Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák

Papíradagolási problémák

A színminőséggel kapcsolatos problémák

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Újrahasznosítás és hulladékkezelés

Lexmark termékek újrahasznosítása

A Lexmark csomagolások újrahasznosítása

Értesítések

Termékinformációk

Megjegyzés a kiadáshoz

Védjegyek

Licencnyilatkozat

Zajkibocsátási szintek

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva

Újratölthető lítium-ion elem

A termék kidobása

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés

ENERGY STAR

Hőmérsékletadatok

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

Tápfelvétel

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Rádióinterferenciával kapcsolatos tudnivalók