Sutartiniai žymenys

Pastaba : Pastaboje nurodoma galinti padėti informacija.

Įspėjimas : Įspėjime nurodoma tai, kas galėtų sugadinti gaminio aparatinę arba programinę įrangą.

PERSPĖJIMAS : Perspėjime nurodoma potencialiai pavojinga situacija, kai galima susižeisti.

Įvairūs perspėjimo teiginių tipai:

įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:   Nurodo su(si)žalojimo pavojų.
perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma   DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Nurodo elektros smūgio pavojų.
perspėjimo dėl karšto paviršiaus piktograma   DĖMESIO—KARŠTAS PAVIRŠIUS:  Nurodo nudegimo pavojų palietus.
perspėjimo dėl pasvyrimo pavojaus piktograma   DĖMESIO—PASVYRIMO PAVOJUS:  Nurodo suspaudimo pavojų.
perspėjimo dėl privėrimo pavojaus piktograma   DĖMESIO—PRIVĖRIMO PAVOJUS:  Nurodo įsukimo tarp judančių dalių pavojų.