Prieinamumo funkcijų nustatymas ir naudojimas

Valdymo balsu suaktyvinimas

pradžios ekrane;
 1. Vienu judesiu vienu pirštu ekrane lėtai braukite kairėn, o tada aukštyn, kol išgirsite balso pranešimą.

  Pastaba:  Jei naudojate spausdintuvo modelį be įmontuotų garsiakalbių, norėdami išgirsti pranešimą naudokite ausines.
 2. Dviem pirštais palieskite Gerai .

  Pastaba:  Jei gestas neveikia, spauskite stipriau.
Klaviatūroje
 1. Nuspauskite ir palaikykite 5 klavišą, kol išgirsite balso pranešimą.

  Pastaba:  Jei naudojate spausdintuvo modelį be įmontuotų garsiakalbių, norėdami išgirsti pranešimą naudokite ausines.
 2. Paspauskite Tab , kad įvesties žymeklį nuvestumėte prie mygtuko „Gerai“, ir paspauskite Įvesti .

Pastabos:

Valdymo balsu pasyvinimas

 1. Vienu judesiu vienu pirštu ekrane lėtai braukite kairėn, o tada aukštyn, kol išgirsite balso pranešimą.

  Pastaba:  Jei naudojate spausdintuvo modelį be įmontuotų garsiakalbių, norėdami išgirsti pranešimą naudokite ausines.
 2. Dviem pirštais atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Palieskite Valdymas balsu , tada palieskite Gerai .

  • Palieskite Atšaukti .

  Pastaba:  Jei gestas neveikia, spauskite stipriau.

Valdymą balsu galite pasyvinti ir atlikdami vieną iš šių veiksmų:

Naršymas ekrane naudojant gestus

Pastabos:

Gestas

Funkcija

Vienu pirštu braukite kairėn, tada aukštyn

Nuotrauka, kurioje parodyta kaip paleisti pritaikymo neįgaliesiems režimą.

Paleidžiamas arba išjungiamas pritaikymo neįgaliesiems režimas.

Pastaba:  Šis gestas naudojamas ir kai spausdintuvas veikia įprastu režimu.

Dukart bakstelėkite vienu pirštu

Nuotrauka, kurioje parodyta kaip ekrane pažymėti parinktį arba elementą.

Ekrane pasirenkama parinktis arba elementas.

Dviem pirštais dukart bakstelėkite pradžios ekrano piktogramą

Nuotrauka, kurioje parodyta kaip išjungti pritaikymo neįgaliesiems režimą.

Išjungiamas pritaikymo neįgaliesiems režimas.

Triskart bakstelėkite vienu pirštu

Nuotrauka, kurioje parodyta kaip išdidinti ar sumažinti tekstą arba vaizdus.

Padidinamas arba sumažinamas teksto ir atvaizdų mastelis.

Pastaba:  Jei norite naudotis išsidinimo-sumažinimo funkcija, įjunkite išdidinimo režimą.

Vienu pirštu braukite dešinėn arba žemyn

Nuotrauka, kurioje parodyta kaip pereiti prie sekančio ekrane parodyto elemento.

Pereinama prie kito elemento ekrane.

Vienu pirštu braukite kairėn arba aukštyn

Nuotrauka, kurioje parodyta kaip pereiti prie ankstesnio ekrane parodyto elemento.

Pereinama prie ankstesnio elemento ekrane.

Vienu pirštu braukite aukštyn, tada žemyn

Nuotrauka, kurioje parodyta kaip pereiti prie pirmo ekrane parodyto elemento.

Pereinama prie pirmojo elemento ekrane.

Vaizdo išskleidimas

Nuotrauka, kurioje parodyta kaip pasiekti ekrane išdidinto vaizdo dalis.

Prieinama prie padidinto vaizdo elementų, kurie yra už ekrano ribos.

Pastabos:

 • Padidintam vaizdui traukti naudojami du pirštai.
 • Įjunkite išdidinimo funkciją, kad galėtumėte atlikti paslinkimo veiksmą.

Vienu pirštu braukite aukštyn, tada dešinėn

Nuotrauka, kurioje parodyta kaip padidinti garsą.

Padidinama apimtis.

Pastaba:  Šis gestas naudojamas ir kai spausdintuvas veikia įprastu režimu.

Vienu pirštu braukite žemyn, tada dešinėn

Nuotrauka, kurioje parodyta kaip sumažinti garsą.

Sumažinama apimtis.

Pastaba:  Šis gestas naudojamas ir kai spausdintuvas veikia įprastu režimu.

Vienu pirštu braukite aukštyn, tada kairėn

Nuotrauka, kurioje parodyta kaip sugrįžti į pradžią.

Išeinama iš programos ir grįžtama į pradžios ekraną.

Vienu pirštu braukite žemyn, tada kairėn

Nuotrauka, kurioje parodyta kaip sugrįžti prie ankstesnio nustatymo.

Grįžtama į ankstesnį nustatymą.


Ekraninės klaviatūros naudojimas

Pasirodžius ekraninei klaviatūrai atlikite vieną ar daugiau iš toliau nurodytų veiksmų.

Didinimo režimo įgalinimas

 1. Vienu judesiu vienu pirštu ekrane lėtai braukite kairėn, o tada aukštyn, kol išgirsite balso pranešimą.

  Pastaba:  Jei naudojate spausdintuvo modelį be įmontuotų garsiakalbių, norėdami išgirsti pranešimą naudokite ausines.
 2. Dviem pirštais atlikite šiuos veiksmus:

  1. Palieskite Didinimo režimas .

  2. Palieskite Gerai .

  Pastaba:  Jei gestas neveikia, spauskite stipriau.

Jei norite sužinoti daugiau apie padidinto ekrano naršymą, žr. Naršymas ekrane naudojant gestus .