Laidų ir kabelių prijungimas

perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma   DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Norėdami išvengti elektros smūgio pavojaus, nenustatinėkite šio gaminio arba nejunkite jokių elektros ar kabelių jungčių, pavyzdžiui, maitinimo laido, fakso funkcijos ar telefono, perkūnijos metu.
įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia įrenginio ir lengvai pasiekiamas.
įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, naudokite tik kartu su šiuo gaminiu pateiktą maitinimo laidą arba gamintojo leistą pakaitinį laidą.
Įspėjimas—Galima sugadinti:  Aktyviai spausdindami spausdintuvu nelieskite USB laido, belaidžio tinklo adapterio ar spausdintuvo nurodytoje vietoje. Gali būti prarasti duomenys ar sutrikti veikimas.
Jungtys ir kištukinis lizdas spausdintuvo gale su sunumeruotomis išnašomis.
 

Spausdintuvo jungtis

Funkcija

1

Spausdintuvo USB jungtis

Spausdintuvas prijungiamas prie tinklo.

2

USB jungtis

Prijungiama klaviatūra arba panašus suderinamas įtaisas.

3

eterneto prievadas

Spausdintuvas prijungiamas prie kompiuterio.

4

Maitinimo laido kištukinis lizdas

Spausdintuvas įjungiamas į tinkamai įžemintą elektros lizdą.