Papildomos aparatinės įrangos įrengimas

Galima papildoma vidinė įranga

Pastabos:

Papildomų dėklų įdėjimas

perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma   DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Jei norite išvengti elektros smūgio pavojaus, kai bandote prieiti prie valdiklių plokštės arba įrenginėjate papildomą aparatinę įrangą ar atminties įtaisus jau būdami nustatę spausdintuvą, prieš vykdydami veiksmus išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Jei prie spausdintuvo esate prijungę kokius nors kitus įrenginius, juos taip pat išjunkite ir atjunkite visus į spausdintuvą einančius kabelius.
 1. Išjunkite spausdintuvą.

 2. Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, po to – iš spausdintuvo.

 3. Išpakuokite papildomą dėklą ir nuimkite visas pakuotės medžiagas.

  Pastaba:  Jei jau yra įdėta papildomų dėklų, prieš keldami spausdintuvą atlaisvinkite juos nuo spausdintuvo. Nebandykite tuo pačiu metu kelti ir spausdintuvo, ir dėklų.
 4. Uždėkite spausdintuvą ant papildomo dėklo viršaus taip, kad jis užsifiksuotų .

  įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Jei spausdintuvo svoris yra didesnis nei 20 kg (44 sv.), norint jį saugiai pakelti gali prireikti dviejų ar daugiau žmonių.
  Spausdintuvas uždedamas ant papildomo dėklo viršaus.
 5. Maitinimo laidą prijunkite prie spausdintuvo ir įjunkite į elektros lizdą.

  įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia įrenginio ir lengvai pasiekiamas.
 6. Įjunkite spausdintuvą.

Pridėkite dėklą spausdintuvo tvarkyklėje, kad jis būtų prieinamas spausdinimo užduotims. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Galimos papildomos įrangos pridėjimas spausdinimo tvarkyklėje .

Išmoningojo atminties įrenginio įrengimas

perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma   DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Jei norite išvengti elektros smūgio pavojaus, kai bandote prieiti prie valdiklių plokštės arba įrenginėjate papildomą aparatinę įrangą ar atminties įtaisus jau būdami nustatę spausdintuvą, prieš vykdydami veiksmus išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Jei prie spausdintuvo esate prijungę kokius nors kitus įrenginius, juos taip pat išjunkite ir atjunkite visus į spausdintuvą einančius kabelius.
 1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 2. Naudodami plokščiąjį atsuktuvą nuimkite valdiklių plokštės apsauginį gaubtą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Valdiklių plokštės elektroninius komponentus gali lengvai pažeisti statinė elektra. Prieš liesdami valdiklių plokštės komponentus ar jungtis, palieskite metalinį spausdintuvo paviršių.
  Nuimami spausdintuvo galinėje dalyje esantys varžtai ir patraukiamas valdiklių plokštės apsauginis gaubtas.
 3. Išpakuokite išmoningąjį atminties įrenginį (ISD).

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite sujungimo taškų palei plokštės kraštą.
 4. Raskite ISD jungtį.

  ISD jungtis yra dešinėje valdiklių plokštės pusėje.
 5. Įdėkite plokštę į ISD jungtį.

  ISD įdedamas į savo vietą valdiklių plokštėje.
 6. Pritvirtinkite valdiklių plokštės apsauginį gaubtą.

  Valdiklių plokštės apsauginis gaubtas pritvirtinamas, o varžtai priveržiami.
 7. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

  įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia gaminio ir lengvai pasiekiamas.

Patikimos platformos modulio įrengimas

perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma   DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Jei norite išvengti elektros smūgio pavojaus, kai bandote prieiti prie valdiklių plokštės arba įrenginėjate papildomą aparatinę įrangą ar atminties įtaisus jau būdami nustatę spausdintuvą, prieš vykdydami veiksmus išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Jei prie spausdintuvo esate prijungę kokius nors kitus įrenginius, juos taip pat išjunkite ir atjunkite visus į spausdintuvą einančius kabelius.
 1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 2. Naudodami plokščiąjį atsuktuvą nuimkite valdiklių plokštės apsauginį gaubtą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Valdiklių plokštės elektroninius komponentus gali lengvai pažeisti statinė elektra. Prieš liesdami valdiklių plokštės komponentus ar jungtis, palieskite metalinį spausdintuvo paviršių.
  Nuimami spausdintuvo galinėje dalyje esantys varžtai ir patraukiamas valdiklių plokštės apsauginis gaubtas.
 3. Išpakuokite patikimos platformos modulį.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite sujungimo taškų palei plokštės kraštą.
 4. Raskite TPM jungtį.

  TPM jungtis yra dešinėje valdiklių plokštės pusėje.
 5. Pritvirtinkite modulį prie TPM jungties.

  TPM įdedamas į savo vietą valdiklių plokštėje.
 6. Pritvirtinkite valdiklių plokštės apsauginį gaubtą.

  Valdiklių plokštės apsauginis gaubtas pritvirtinamas, o varžtai priveržiami.
 7. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

  įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia gaminio ir lengvai pasiekiamas.

Vidaus sprendimų prievado įrengimas

perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma   DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Jei norite išvengti elektros smūgio pavojaus, kai bandote prieiti prie valdiklių plokštės arba įrenginėjate papildomą aparatinę įrangą ar atminties įtaisus jau būdami nustatę spausdintuvą, prieš vykdydami veiksmus išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Jei prie spausdintuvo esate prijungę kokius nors kitus įrenginius, juos taip pat išjunkite ir atjunkite visus į spausdintuvą einančius kabelius.
 1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 2. Naudodami plokščiąjį atsuktuvą nuimkite valdiklių plokštės apsauginį gaubtą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Valdiklių plokštės elektroninius komponentus gali lengvai pažeisti statinė elektra. Prieš liesdami valdiklių plokštės elektroninius komponentus ar jungtis, palieskite metalinį spausdintuvo paviršių.
  Nuimami spausdintuvo galinėje dalyje esantys varžtai ir patraukiamas valdiklių plokštės apsauginis gaubtas.
 3. Išpakuokite vidaus sprendimų prievado (ISP) komplektą.

  ISP komplekte esantys elementai su išnašomis.

  1

  ISP

  2

  Tvirtinimo laikiklis

  3

  Sparnuotosios veržlės

  4

  Korpusas

  5

  ISP pailgintas laidas


 4. Įdėkite ISP į korpusą.

  ISP kabelis atjungiamas, laikiklis įdedamas, o ISP įstumiamas.
 5. Pritvirtinkite korpusą prie valdiklių plokštės apsauginio gaubto.

  Korpusas varžtais pritvirtinamas prie valdiklių plokštės apsauginio gaubto.
 6. Prie valdiklių plokštėje esančios ISP jungties prijunkite ISP pailgintą laidą.

  Kabelis prijungiamas prie ISP jungties valdiklių plokštėje, o apsauginis gaubtas uždaromas.
 7. Pritvirtinkite valdiklių plokštės apsauginį gaubtą.

  Valdiklių plokštės apsauginis gaubtas pritvirtinamas, o varžtai priveržiami.
 8. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

  įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia gaminio ir lengvai pasiekiamas.

Spausdintuvo prievadų nustatymų keitimas įrengus vidaus sprendimų prievadą

Pastabos:

„Windows“ naudotojams
 1. Atidarykite spausdintuvų aplanką.

 2. Spausdintuvo, kuriame įrengtas naujas vidaus sprendimų prievadas (ISP), kontekstiniame meniu atidarykite spausdintuvo savybes.

 3. Sukonfigūruokite prievadą, kuris yra sąraše.

 4. Atnaujinkite IP adresą.

 5. Vykdykite pakeitimus.

„Macintosh“ naudotojams
 1. Meniu „Apple“ esančiose „Sistemos parinktyse“ eikite į spausdintuvų sąrašą ir pasirinkite + > IP .

 2. Įrašykite IP adresą į adreso lauką.

 3. Vykdykite pakeitimus.

Spausdintuvo standžiojo disko įrengimas

perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma   DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Jei norite išvengti elektros smūgio pavojaus, kai bandote prieiti prie valdiklių plokštės arba įrenginėjate papildomą aparatinę įrangą ar atminties įtaisus jau būdami nustatę spausdintuvą, prieš vykdydami veiksmus išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Jei prie spausdintuvo esate prijungę kokius nors kitus įrenginius, juos taip pat išjunkite ir atjunkite visus į spausdintuvą einančius kabelius.
 1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 2. Naudodami plokščiąjį atsuktuvą nuimkite valdiklių plokštės apsauginį gaubtą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Valdiklių plokštės elektroninius komponentus gali lengvai pažeisti statinė elektra. Prieš liesdami valdiklių plokštės elektroninius komponentus ar jungtis, palieskite metalinį spausdintuvo paviršių.
  Nuimami spausdintuvo galinėje dalyje esantys varžtai ir patraukiamas valdiklių plokštės apsauginis gaubtas.
 3. Išpakuokite standųjį diską.

 4. Prijunkite standžiojo disko sąsajos laidą prie valdiklių plokštės.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite ir nespauskite standžiojo disko vidurio.
  Pritvirtinamas standusis diskas, o jo laidas prijungtas prie valdiklių plokštės.
 5. Pritvirtinkite valdiklių plokštės apsauginį gaubtą.

  Valdiklių plokštės apsauginis gaubtas pritvirtinamas, o varžtai priveržiami.
 6. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

  įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia gaminio ir lengvai pasiekiamas.

Belaidžių modulių įrengimas

Belaidžio spausdinimo serverio „MarkNet N8370“ prijungimas

perspėjimo dėl elektros smūgio piktograma   DĖMESIO—ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS:  Jei norite išvengti elektros smūgio pavojaus, kai bandote prieiti prie valdiklių plokštės arba įrenginėjate papildomą aparatinę įrangą ar atminties įtaisus jau būdami nustatę spausdintuvą, prieš vykdydami veiksmus išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Jei prie spausdintuvo esate prijungę kokius nors kitus įrenginius, juos taip pat išjunkite ir atjunkite visus į spausdintuvą einančius kabelius.
 1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 2. Naudodami plokščiąjį atsuktuvą nuimkite valdiklių plokštės apsauginį gaubtą.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Valdiklių plokštės elektroninius komponentus gali lengvai pažeisti statinė elektra. Prieš liesdami valdiklių plokštės elektroninius komponentus ar jungtis, palieskite metalinį spausdintuvo paviršių.
  Nuimami spausdintuvo galinėje dalyje esantys varžtai ir patraukiamas valdiklių plokštės apsauginis gaubtas.
 3. Įdėkite belaidžio tinklo modulį į korpusą.

  Belaidžio tinklo modulio kabelis atjungiamas, įdedamas laikiklis, o belaidžio tinklo modulis įstumiamas.
 4. Pritvirtinkite belaidžio tinklo modulį prie valdiklių plokštės apsauginio gaubto.

  Korpusas varžtais pritvirtinamas prie valdiklių plokštės apsauginio gaubto.
 5. Prie valdiklių plokštėje esančios ISP jungties prijunkite belaidžio tinklo bloką.

  Prie valdiklių plokštės prijungiamas belaidžio tinklo blokas.
 6. Pritvirtinkite valdiklių plokštės apsauginį gaubtą.

  Valdiklių plokštės apsauginis gaubtas su belaidžio tinklo moduliu pritvirtinamas, o varžtai priveržiami.
 7. Pritvirtinkite NFC kortelę.

  NFC kortelė tvirtinama prie spausdintuvo.
 8. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

  įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia gaminio ir lengvai pasiekiamas.

Belaidžio tinklo spausdinimo serverio „MarkNet N8372“ prijungimas

 1. Išjunkite spausdintuvą.

 2. Užpilkite izopropilo alkoholio ant drėgno, minkšto, nepūkuoto audinio ir nuvalykite paviršių aplink USB jungtį.

 3. Prijunkite belaidžio tinklo modulį.

  Belaidžio tinklo modulis prijungiamas prie USB jungties.

  Pastabos:

  • Tvirtai spauskite, kad įsitikintumėte, jog juosta prilimpa prie spausdintuvo paviršiaus.
  • Įsitikinkite, kad spausdintuvo paviršius yra sausas ir ant jo nėra susikondensavusios drėgmės.
  • Modulis geriausiai prisitvirtins prie spausdintuvo po 72 valandų.
 4. Patikrinkite, ar tarp modulio ir spausdintuvo nėra tarpo; jei reikia, pritvirtinkite tarpiklio modulį.

  Jei yra tarpas, prie modulio pritvirtinamas tarpiklis.
 5. Pritvirtinkite NFC kortelę.

  NFC kortelė tvirtinama prie spausdintuvo.
 6. Įjunkite spausdintuvą.

Belaidžio spausdinimo serverio MarkNet N8370 diegimas

Pastaba:  Įsitikinkite, kad spausdintuve įdiegta naujausia programinė įranga.
 1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 2. Suraskite belaidžio spausdinimo serverio prievadą, kurio vieta priklauso nuo spausdintuvo modelio.

  Nuotrauka, kurioje parodyta kaip surasti belaidžio spausdinimo serverio prievadą.
 3. Įdėkite belaidžio spausdinimo serverį į jo vietą taip, kad pasigirstų spragtelėjimas .

  Nuotrauka, kurioje parodyta kaip įdėti belaidžio spausdinimo serverį.
 4. Priklausomai nuo spausdintuvo modelio reikės uždaryti dureles, uždėti prievado skydą arba atlikti abu šiuos veiksmus.

  Nuotrauka, kurioje parodyta kaip uždėti prievado skydą ir uždaryti dureles.
 5. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

  įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia įrenginio ir lengvai pasiekiamas.