Spausdinimo užduoties atšaukimas

  1. Pradžios ekrane palieskite atšaukimo mygtukas .

  2. Pasirinkite užduotį, kurią norite atšaukti.

Pastaba:  Užduotį galite atšaukti ir palietę parinktį Užduočių eilė .