Strigčių šalinimas

Kaip išvengti strigčių

Tinkamai įdėkite popierių
Naudokite rekomenduojamą popierių

Strigčių vietų nustatymas

Pastabos:

Popieriaus strigčių vietos spausdintuve su sunumeruotomis išnašomis
 

Strigčių vietos

1

Standartinė dėtuvė

2

A durelės

3

Dėklai

4

Daugiafunkcis tiektuvas


Popieriaus strigtis dėkluose

 1. Išimkite dėklą.

  Dėklas visiškai išimamas.
  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Papildomo dėklo viduje esantis jutiklis lengvai sugadinamas statine elektros srove. Prieš pašalindami dėkle įstrigusį popierių, palieskite metalinį paviršių.
 2. Išimkite užstrigusį popierių.

  Pastaba:  Įsitikinkite, kad pašalinote visas popieriaus daleles.
   Iš dėklo vidaus ištraukiamas užstrigęs popierius.
 3. Įdėkite dėklą.

Popieriaus strigtis daugiafunkciame tiektuve

 1. Išimkite popierių iš daugiafunkcio tiektuvo.

 2. Ištraukite dėklą.

 3. Išimkite užstrigusį popierių.

  Pastaba:  Įsitikinkite, kad pašalinote visas popieriaus daleles.
  Iš daugiafunkcio tiektuvo vidaus ištraukiamas užstrigęs popierius.
 4. Įdėkite dėklą.

Popieriaus strigtis standartinėje dėtuvėje

Išimkite užstrigusį popierių.

Pastaba:  Įsitikinkite, kad pašalinote visas popieriaus daleles.
Iš standartinės dėtuvės ištraukiamas įstrigęs popierius.

Popieriaus strigtis A durelėse

Popieriaus strigtis kaitintuvo srityje
 1. Atidarykite A dureles.

  perspėjimo dėl karšto paviršiaus piktograma   DĖMESIO—KARŠTAS PAVIRŠIUS:  Spausdintuvo vidus gali būti karštas. Norėdami sumažinti pavojų susižaloti nuo karšto komponento, prieš liesdami leiskite paviršiui atvėsti.
  A durelės patraukiamos žemyn.
 2. Išimkite užstrigusį popierių.

  Pastaba:  Įsitikinkite, kad pašalinote visas popieriaus daleles.
  Ištraukiamas po kaitintuvu įstrigęs popierius.
 3. Atidarykite A1 dureles.

  A1 durelės patraukiamos aukštyn.
 4. Atidarykite kaitintuvo prieigos dureles.

  Norint atidaryti kaitintuvo prieigos dureles, žemyn paspaudžiamas žalias fiksatorius.
 5. Išimkite užstrigusį popierių.

  Pastaba:  Įsitikinkite, kad pašalinote visas popieriaus daleles.
  Ištraukiamas kaitintuve įstrigęs popierius.
 6. Uždarykite ir užfiksuokite kaitintuvo prieigos dureles.

 7. Uždarykite A1 dureles, po to – A dureles.

Popieriaus strigtis už A durelių
 1. Atidarykite A dureles.

  perspėjimo dėl karšto paviršiaus piktograma   DĖMESIO—KARŠTAS PAVIRŠIUS:  Spausdintuvo vidus gali būti karštas. Norėdami sumažinti pavojų susižaloti nuo karšto komponento, prieš liesdami leiskite paviršiui atvėsti.
  A durelės patraukiamos žemyn.
 2. Atidarykite izoliacijos bloko dureles.

  Mėlynas fiksatorius pastumiamas į dešinę.
 3. Išimkite užstrigusį popierių.

  Pastaba:  Įsitikinkite, kad pašalinote visas popieriaus daleles.
  Ištraukiamas už A durelių įstrigęs popierius.
 4. Uždarykite ir užfiksuokite izoliacijos bloko dureles.

 5. Uždarykite A dureles.

Popieriaus strigtis dvipusio spausdinimo įrenginio srityje
 1. Atidarykite A dureles.

  perspėjimo dėl karšto paviršiaus piktograma   DĖMESIO—KARŠTAS PAVIRŠIUS:  Spausdintuvo vidus gali būti karštas. Norėdami sumažinti pavojų susižaloti nuo karšto komponento, prieš liesdami leiskite paviršiui atvėsti.
  A durelės patraukiamos žemyn.
 2. Atidarykite dvipusio spausdinimo įrenginio dangtį.

  Patraukiamas žalias fiksatorius ir atidaromas dvipusio spausdinimo įrenginio dangtis.
 3. Išimkite užstrigusį popierių.

  Pastaba:  Įsitikinkite, kad pašalinote visas popieriaus daleles.
  Ištraukiamas įstrigęs popierius.
 4. Uždarykite dvipusio spausdinimo įrenginio dangtį ir A dureles.