Debesų paslaugos

Registracija debesų paslaugose

Meniu elementas

Paaiškinimas

Peržiūrėti daugiau informacijos

Peržiūrima papildoma informacija apie naudojimąsi „Lexmark“ debesų paslaugomis.

Įgalinti ryšį su „Lexmark Cloud Services“

Išjungta*

Įjungta

Spausdintuvas įgalinamas užmegzti ryšį su „Lexmark“ debesų paslaugomis.

Peržiūrėti dabartinę būseną

Peržiūrima ryšio tarp spausdintuvo ir „Lexmark“ debesų paslaugų būsena.