Spausdintuvo konfigūracijos

perspėjimo dėl pasvyrimo pavojaus piktograma   DĖMESIO—PASVYRIMO PAVOJUS:  Įprastame ar daugiafunkciame spausdintuve įrengiant vieną ar daugiau techninių galimybių gali prireikti ratukų pagrindo, baldo ar kitos funkcijos, kad būtų išvengta galimo su(si)žalojimo dėl įrenginio nestabilumo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie palaikomas konfigūracijas, žr. www.lexmark.com/multifunctionprinters .
perspėjimo dėl pasvyrimo pavojaus piktograma   DĖMESIO—PASVYRIMO PAVOJUS:  Siekdami sumažinti įrangos nestabilumo pavojų, į kiekvieną dėklą popierių dėkite atskirai. Visus kitus dėklus laikykite uždarytus, iki prireiks.

Spausdintuvą galima konfigūruoti pridedant keturis papildomus 550 lapų dėklus.

Spausdintuvo konfigūracijos su sunumeruotomis išnašomis.

1

Standartinė dėtuvė

2

650 lapų dvigubas dėklas

Pastaba:  Dėklą sudaro 550 lapų dėklas ir 100 lapų daugiafunkcis tiektuvas.

3

Papildomi 550 lapų dėklai

4

Valdymo skydelis