Elektros energijos ir popieriaus taupymas

Energijos taupymo režimo nustatymų konfigūravimas

miego režimas
  1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Įrenginys > Energijos sąnaudų valdymas > Skirtieji laikai > Miego režimas .

  2. Nurodykite spausdintuvo neveikos laiką prieš jam pereinant į Miego režimą.

užmigdymo režimas
  1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Įrenginys > Energijos sąnaudų valdymas > Skirtieji laikai > Užmigdymo režimas .

  2. Pasirinkite spausdintuvo neveikos laiką prieš jam pereinant į užmigdymo režimą.

  3. Pastabos:

Ekrano skaisčio koregavimas

  1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Įrenginys > Nuostatos .

  2. Meniu Ekrano skaistis pakoreguokite nustatymą.

Eksploatacinių medžiagų taupymas