Pranešimų dėl eksploatacinių medžiagų konfigūravimas

  1. Atidarykite interneto naršyklę ir adreso lauke įveskite spausdintuvo IP adresą.

    Pastabos:

  2. Spustelėkite Nustatymai > Įrenginys > Pranešimai .

  3. Meniu „Eksploatacinės medžiagos“ spustelėkite Tinkinti pranešimai dėl eksploatacinių medžiagų .

  4. Pasirinkite pranešimą kiekvienai eksploatacinei medžiagai.

  5. Vykdykite pakeitimus.