USB atmintukas

Spausdinimas iš atmintuko

Meniu elementas

Paaiškinimas

Kopijų skaičius

1-9999 (1*)

Nustatomas kopijų skaičius.

Popieriaus šaltinis

Dėklas [x] (1*)

Daugiafunkcis tiektuvas

Rankiniu būdu įdedamas popierius

Rankiniu būdu įdedami vokai

Nustatomas spausdinimo užduoties popieriaus šaltinis.

Spalva

Išjungta

Įjungta*

Atmintuko failas atspausdinamas spalvotai.

Sudėstyti

Išjungta [1,1,1,2,2,2]

Įjungta [1,2,1,2,1,2]*

Spausdinimo užduoties puslapiai sudėliojami iš eilės, ypač spausdinant keletą užduoties kopijų.

Pusės

Vienpusis*

Dvipusis

Nurodoma, ar bus spausdinama iš vienos popieriaus pusės ar iš abiejų.

Apvertimo stilius

Ilgasis kraštas*

Trumpasis kraštas

Nustatoma, kuriuo popieriaus kraštu įrišama, kai spausdinama iš abiejų pusių.

Puslapiai vienoje pusėje

Išjungta*

2 puslapiai vienoje pusėje

3 puslapiai vienoje pusėje

4 puslapiai vienoje pusėje

6 puslapiai vienoje pusėje

9 puslapių vienoje pusėje

12 puslapių vienoje pusėje

16 puslapių vienoje pusėje

Kelių puslapių atvaizdai spausdinami ant vienos popieriaus lapo pusės.

Puslapių vienoje pusėje rikiavimas

Horizontaliai*

Horizontaliai atvirkštine tvarka

Vertikaliai atvirkštine tvarka

Vertikaliai

Naudojant meniu Puslapiai vienoje pusėje nurodoma, kaip bus išdėstyti kelių puslapių atvaizdai.

Puslapių vienoje pusėje orientacija

Automatiškai*

Gulsčiai

Stačiai

Naudojant meniu Puslapiai vienoje pusėje nurodoma, kokia bus kelių puslapių atvaizdų orientacija.

Puslapių vienoje pusėje rėmelis

Nėra*

Ištisinis

Naudojant meniu Puslapiai vienoje pusėje aplink kiekvieną puslapyje esantį atvaizdą atspausdinamas rėmelis.

Skiriamieji lapai

Išjungta*

Tarp kopijų

Tarp užduočių

Tarp puslapių

Spausdinant įterpiami tušti skiriamieji lapai.

Skiriamųjų lapų šaltinis

Dėklas [x] (1*)

Daugiafunkcis tiektuvas

Nurodomas skiriamųjų lapų popieriaus šaltinis.

Tušti puslapiai

Nespausdinti*

Spausdinimas

Spausdinimo užduotyje spausdinami tušti puslapiai.