Pranešimai

Gaminio informacija

Gaminio pavadinimas:

„Lexmark“ C4342; „Lexmark“ C4352; „Lexmark“ CS730de; „Lexmark“ CS735de, CS737dze spausdintuvai

Įrenginio tipas:

5030

Modeliai:

235, 239, 635, 695, 835

Pranešimas apie leidimą

2023 m. balandžio mėn.

Ši dalis netaikoma šalims, kuriose tokios nuostatos yra nesuderinamos su vietos teisės aktais: „LEXMARK INTERNATIONAL, INC.“ ŠĮ LEIDINĮ PATEIKIA „KAIP YRA“, BE JOKIOS GARANTIJOS, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTOS, NEI NUMANOMOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS PERKAMUMO ARBA TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. Kai kurios šalys tam tikriems sandoriams neleidžia apriboti atsakomybės už konkrečiai išreikštas ar numanomas garantijas; todėl šis pareiškimas jums gali būti netaikomas.

Šiame leidinyje gali būti techninių netikslumų ar tipografinių klaidų. Jame pateikiama informacija kartkartėmis keičiama; šie pakeitimai bus įtraukti į vėlesnius leidimus. Aprašyti gaminiai arba programos bet kada gali būti patobulinti arba pakeisti.

Šiame leidinyje nurodyti gaminiai, programos ar paslaugos nereiškia, kad gamintojas numato, jog jie bus prieinami visose šalyse, kuriose jis vykdo veiklą. Bet kokio gaminio, programos ar paslaugos nurodymas nereiškia, kad galima naudoti tik tą gaminį, programą ar paslaugą. Vietoj jų gali būti naudojamas bet kuris funkciškai lygiavertis gaminys, programa arba paslauga, nepažeidžiantys esamos intelektinės nuosavybės teisės. Už naudojimo kartu su kitais gaminiais, programomis ar paslaugomis, išskyrus tuos, kuriuos gamintojas aiškiai įvardija, vertinimą ir patikrą atsako naudotojas.

Norėdami gauti „Lexmark“ techninę pagalbą, eikite į http://support.lexmark.com .

Norėdami gauti informacijos apie „Lexmark“ privatumo politiką, reglamentuojančią šio produkto naudojimą, eikite į www.lexmark.com/privacy .

Norėdami gauti informacijos apie eksploatacinius reikmenis ir atsisiuntimus, eikite į www.lexmark.com .

© 2022 m. „Lexmark International, Inc.“

Visos teisės saugomos.

Prekių ženklai

„Lexmark“, „Lexmark“ logotipas ir „MarkNet“ yra „Lexmark International, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

„Android“, „Google Play“ ir „Google Chrome“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

„Microsoft“, „Internet Explorer“, „Microsoft Edge“ ir „Windows“ yra „Microsoft“ įmonių grupės prekių ženklai.

„Mopria®“ žodinis prekių ženklas yra registruotasis ir (arba) neregistruotasis „Mopria Alliance, Inc.“ prekių ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. Griežtai draudžiama neteisėtai jais naudotis.

„PCL®“ yra „Hewlett-Packard Company“ registruotasis prekių ženklas. „PCL“ yra „Hewlett-Packard Company“ spausdintuvo komandų (kalbos) ir funkcijų rinkinio, naudojamo jos spausdintuvų gaminiuose, pavadinimas. Šis spausdintuvas yra suderinamas su PCL kalba. Tai reiškia, kad spausdintuvas atpažįsta PCL komandas, kurios naudojamos įvairiose taikomosiose programose, ir, kad spausdintuvas emuliuoja komandas atitinkančias funkcijas.

„PostScript“ yra „Adobe Systems Incorporated“ registruotasis prekių ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

„Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi Direct®“ yra registruotieji „Wi-Fi Alliance®“ prekių ženklai.

Visi kiti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Licencijavimo pranešimai

Visus su šiuo gaminiu susijusius licencijavimo pranešimus galima peržiūrėti kompaktiniame diske:\Diegimo programinės įrangos CD katalogas PRANEŠIMAI.

Triukšmo lygiai

Šie matavimai buvo atliekami pagal ISO 7779 standartą ir pateikti pagal ISO 9296 standartą.

Pastaba:  Kai kurie režimai jūsų įrenginiui gali būti netaikomi.

Vidutinis garso slėgis 1 metro atstumu, dBA

Spausdinama

Vienpusiai: 52 (CS730de, C4342); 53 (CS735, CS737, C4352)
Dvipusiai: 53 (CS730, C4342); 55 (CS735, CS737, C4352)

Pasirengęs

14


Vertės gali keistis. Esamas vertes galima rasti adresu www.lexmark.com .

Direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEIĄ direktyva)

šiukšlių dėžės atvaizdas

EEĮA ženklas reiškia konkrečias elektroninių gaminių perdirbimo programas ir procedūras Europos Sąjungos šalyse. Mes skatiname savo gaminių perdirbimą.

Jei turite daugiau klausimų apie perdirbimo galimybes, apsilankykite „Lexmark“ interneto svetainėje adresu www.lexmark.com ir sužinokite vietos pardavimo įstaigos telefono numerį.

Pakartotinai įkraunama ličio jonų baterija

Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis

Šiame gaminyje gali būti diskinė įkraunama ličio jonų baterija, kurią gali pašalinti tik apmokytas technikos specialistas. Perbraukta šiukšliadėžė su ratukais reiškia, kad gaminys neturėtų būti išmetamas kaip nerūšiuotos atliekos, bet turi būti siunčiamas į atskiras atliekų surinkimo įmones, kad būtų galima utilizuoti ir perdirbti. Jei baterija bus išimta, neišmeskite jos į buitines atliekas. Vietinėje bendruomenėje gali būti atskiros baterijų surinkimo sistemos, pavyzdžiui, išmetamų baterijų perdirbimo vieta. Atskiras baterijų atliekų surinkimas užtikrina tinkamą atliekų apdorojimą, įskaitant pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, bei užkerta kelią galimam neigiamam poveikiui žmonių sveikatai ir aplinkai. Prašome atsakingai išmesti baterijas.

Gaminio šalinimas

Neišmeskite spausdintuvo ar jo dalių taip pat, kaip įprastų buitinių atliekų. Pasitarkite su vietos institucijomis dėl šalinimo ir perdirbimo galimybių.

„Lexmark“ kasečių grąžinimas pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui

„Lexmark“ kasečių surinkimo programa suteikia galimybę nemokamai grąžinti „Lexmark“ naudotas kasetes pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. Šimtas procentų „Lexmark“ grąžintų tuščių kasečių yra arba pakartotinai panaudojamos, arba išardomos perdirbimui. Kastėms grąžinti naudojamos dėžės taip pat perdirbamos.

Norėdami grąžinti „Lexmark“ kasetes pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Eikite adresu www.lexmark.com/recycle .

  2. Pasirinkite savo šalį arba regioną.

  3. Pasirinkite „Lexmark“ dažų kasečių surinkimo programa

  4. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Pranešimas dėl statinio elektros krūvio poveikio

Šis simbolis nurodo statiniam elektros krūviui jautrias dalis. Nelieskite sričių šalia šių simbolių, pirma nepalietę metalinio paviršiaus toliau nuo simbolio esančioje srityje.

Net jei nėra simbolio, prieš pasiekdami arba liesdami vidines spausdintuvo sritis, palieskite bet kurią neapsaugotą spausdintuvo metalinio korpuso vietą, kad išvengtumėte gedimų dėl elektrostatinės iškrovos atlikdami techninės priežiūros darbus, pvz., šalindami įstrigusį popierių ar keisdami eksploatacines medžiagas.

„ENERGY STAR“

Bet koks „Lexmark“ gaminys su ant jo ar prisistatymo lange esančia emblema „ENERGY STAR“ yra sertifikuotas kaip atitinkantis Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) „ENERGY STAR“ reikalavimus nuo pagaminimo dienos.

„Energy Star“ ženklas

Temperatūros duomenys

Darbinė temperatūra ir santykinė drėgmė

Nuo 10 iki 32,2 °C (nuo 50 iki 90 °F) ir nuo 15 iki 80 % SD

Nuo 15,6 iki 32,2 °C (nuo 60 iki 90 °F) ir nuo 8 iki 80 % SD

Maksimali drėgnuoju termometru matuojama temperatūra 2 : 22,8 °C (73 °F)

Aplinka, kurioje nėra kondensacijos

Spausdintuvo / dažų kasetės / vaizdo gavimo įtaiso ilgalaikis laikymas 1

Nuo 15,6 iki 32,2 °C (nuo 60 iki 90 °F) ir nuo 8 iki 80 % SD

Maksimali drėgnuoju termometru matuojama temperatūra 2 : 22,8 °C (73 °F)

Spausdintuvo / dažų kasetės / vaizdo gavimo įtaiso trumpalaikis gabenimas

Nuo –40 iki 40°C (nuo –40 iki 104°F)


Pranešimas dėl lazerio

Spausdintuvas yra sertifikuotas JAV kaip atitinkantis DHHS 21 CFR I skyriaus J poskyrio I klasės (1) lazeriniams gaminiams keliamus reikalavimus, o kitur yra sertifikuotas kaip I klasės vartotojų lazerinis gaminys, atitinkantis IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 ir EN 50689:2021.

I klasės lazeriniai gaminiai nėra laikomi pavojingais. Lazerio sistema ir spausdintuvas yra suprojektuoti taip, kad įprastai eksploatuojant, naudotojui atliekant techninę priežiūrą ar vykdant būtiną remontą žmogaus nepaveiktų didesnė nei I klasės lygio lazerinė spinduliuotė. Spausdintuve yra neremontuojamas spausdinimo galvutės mazgas, kuriame yra šių specifikacijų lazeris:

Klasė: IIIb (3b) AlGaAs

Vardinė atiduodamoji galia (milivatais): 12

Bangos ilgis (nanometrais): 770-800

Elektros energijos suvartojimas

Gaminio suvartojama elektros energija

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos gaminio elektros energijos suvartojimo charakteristikos.

Pastaba:  Kai kurie režimai jūsų gaminiui gali būti netaikomi.

Režimas

Apibūdinimas

Elektros energijos suvartojimas (vatais)

Spausdinimas

Įrenginys generuoja spausdintinių kopijų išvedinius iš elektroninių įvesčių.

Vienpusiai: 610 (CS730, C4342); 740 (CS735, C4352, CS737)
Dvipusiai: 510 (CS730, C4342); 610 (CS735, CS737, C4352)

Kopijavimas

Įrenginys generuoja spausdintinių kopijų išvedinius iš originalių dokumentų.

Nėra

Skenavimas

Įrenginys nuskaito spausdintines dokumentų kopijas.

Nėra

Pasirengęs

Įrenginys laukia spausdinimo užduoties.

27.0 (CS730, C4342); 25.0 (CS735, CS737, C4352)

Miego režimas

Įrenginys veikia aukšto lygio energijos taupymo režimu.

1,0

Užmigdyti

Įrenginys veikia žemo lygio energijos taupymo režimu.

0,1

Išjungta

Įrenginys yra įjungtas į elektros lizdą, bet maitinimo jungiklis yra išjungtas.

0,1


Ankstesnėje lentelėje nurodyti elektros energijos suvartojimo lygiai reiškia vidutinius matavimus per tam tikrą laiką. Sunaudojama momentinė galia gali būti gerokai didesnė nei vidurkis.

Vertės gali keistis. Esamas vertes galima rasti adresu www.lexmark.com .

Miego režimas

Šis gaminys gali veikti energiją taupančiu režimu, vadinamu miego režimu . Miego režimas taupo elektros energiją, sumažindamas jos suvartojimą per ilgus neveiklumo laikotarpius. Miego režimas įsijungia automatiškai, kai šis gaminys nėra naudojamas tam tikrą laiką, vadinamą skirtuoju miego režimo laiku .

Šio gaminio gamyklinis numatytasis skirtasis miego režimo laikas (minutėmis):

15


Naudojant konfigūracijos meniu, skirtasis miego režimo laikas priklausomai nuo spausdintuvo modelio gali būti keičiamas nuo 1 minutės iki 120 minučių arba nuo 1 minutės iki 114 minučių. Jei spausdintuvo greitis mažesnis arba lygus 30 puslapių per minutę, tuomet skirtąjį laiką priklausomai nuo spausdintuvo modelio galima nustatyti tik iki 60 arba 54 minučių. Nustačius mažą skirtojo miego režimo laiko vertę sumažėja elektros energijos suvartojimas, bet gali pailgėti įrenginio reakcijos laikas. Nustačius didelę skirtojo miego režimo laiko vertę išlaikoma greita reakcija, bet sunaudojama daugiau elektros energijos.

Kai kuriuose modeliuose palaikomas gilaus miego režimas , kuris dar labiau sumažina energijos suvartojimą po ilgesnio neveiklumo.

Užmigdymo režimas

Šis gaminys gali veikti itin mažos galios režimu, vadinamuoju užmigdymo režimu . Veikiant užmigdymo režimu, visos kitos sistemos ir įrenginiai yra saugiai išjungiami.

Įeiti į užmigdymo režimą galima bet kuriuo iš šių būdų:

Šio gaminio gamyklinis numatytasis skirtasis užmigdymo laikas visose šalyse ar regionuose

3 dienos


Laikas, kurį spausdintuvas laukia, kol darbas bus atspausdintas prieš jam įeinant į užmigdymo režimą, gali būti keičiamas nuo vienos valandos iki vieno mėnesio.

Pastabos apie EPEAT registruotus vaizdavimo įrenginius:

Išjungties režimas

Jei šis gaminys yra išjungties režime, kuris vis tiek naudoja šiek tiek elektros energijos, norėdami, kad gaminys visiškai nenaudotų elektros energijos, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

Bendras elektros energijos suvartojimas

Kartais naudinga apskaičiuoti bendrą gaminio elektros energijos suvartojimą. Kadangi elektros energijos suvartojimo tvirtinimai pateikiami galios vienetais vatais (W), elektros energijos suvartojimas turėtų būti padaugintas iš laiko, kurį gaminys veikia kiekvienu režimu, kad būtų galima apskaičiuoti suvartojamą elektros energiją. Bendra suvartojama gaminio elektros energija yra kiekvienu režimu suvartojamos elektros energijos suma.

Atitiktis Europos Bendrijos (EB) direktyvoms

Šis gaminys atitinka EB Tarybos direktyvų 2014/30/ES, 2014/35/ES ir 2011/65/ES, ir 2011/65/ES su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2015/863 dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektros įrangos, skirtos naudoti tam tikrose įtampos ribose, elektromagnetiniu suderinamumu ir saugumu, suderinimo ir dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimų apsaugos reikalavimus.

Šio gaminio gamintojas: „Lexmark International, Inc.“, 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA (JAV). Įgaliotasis EEE / ES atstovas: „Lexmark International Technology Hungária Kft.“, 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY (Vengrija). Importuotojas į EEE / ES: „Lexmark International Technology S.à.r.l.“ 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Switzerland (Šveicarija). Atitikties direktyvų reikalavimams deklaraciją galima gauti paprašius įgaliotojo atstovo arba rasti adresu www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html .

Šis gaminys atitinka EN 55032 standarto A klasės apribojimus ir EN 62368-1 standarto saugos reikalavimus.

Pranešimas dėl radijo trukdžių

Įspėjimas

Tai yra gaminys, kuris atitinka taršos reikalavimus pagal EN55032 A klasės apribojimus ir atsparumo reikalavimus pagal EN55035 standartą. Šis gaminys nėra skirtas naudoti gyvenamojoje / namų aplinkoje.

Tai A klasės gaminys. Namų aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo trukdžius, kuriems atsiradus naudotojui gali reikėti imtis atitinkamų priemonių.