Saugumas

Prisijungimo metodai

Tvarkyti leidimus

Meniu elementas

Paaiškinimas

Prieiga prie funkcijų

Modifikuoti adresų knygą

Tvarkyti sparčiąsias nuorodas

Kurti profilius

Tvarkyti adresyno įrašus

Spausdinimas iš atmintuko

Spalvotas spausdinimas iš atmintuko

Prieiga prie turimų užduočių

Naudoti profilius

Atšaukti užduotis įrenginyje

Keisti kalbą

Interneto spausdinimo protokolas (IPP)

Nespalvotas spausdinimas

Spalvotas spausdinimas

Valdoma prieiga prie spausdintuvo funkcijų.

Administraciniai meniu

Meniu „Apsauga“

Meniu „Tinklas / prievadai“

Meniu „Popierius“

Meniu „Ataskaitos“

Meniu „Funkcijų konfigūracija“

Meniu „Eksploataciniai reikmenys“

Meniu „Papildomos plokštės“

Meniu „SE“

Meniu „Įrenginys“

Valdoma prieiga prie spausdintuvo meniu.

Įrenginio tvarkymas

Nuotolinis tvarkymas

Programinės aparatinės įrangos naujinimai

Programų konfigūracija

Prieiga prie įtaisytojo interneto serverio (EWS)

Importuoti / eksportuoti visus nustatymus

Nenaudojamų duomenų išvalymas

Registracija debesų paslaugose

Valdoma prieiga prie spausdintuvo valdymo parinkčių.

Programos

Naujos programos

Skaidrių demonstravimas

Darbalaukio fono keitimas

Ekrano užsklanda

Valdoma prieiga prie spausdintuvo programų.


Vietinės paskyros

Meniu elementas

Paaiškinimas

Tvarkyti grupes / leidimus

Pridėti grupę

Importuoti prieigos teises

Prieiga prie funkcijų

Administraciniai meniu

Įrenginio tvarkymas

Programos

Visi naudotojai

Importuoti prieigos teises

Prieiga prie funkcijų

Administraciniai meniu

Įrenginio tvarkymas

Programos

Administratorius

Valdoma grupės arba naudotojo prieiga prie spausdintuvo funkcijų, programų ir saugumo nustatymų.

Pridėti naudotoją

Naudotojo vardas / slaptažodis

Naudotojo vardas

Slaptažodis

PIN kodas

Sukuriamos vietinės paskyros, kad būtų galima tvarkyti prieigą prie spausdintuvo funkcijų.

Paskyros su naudotojo vardu/ slaptažodžiu

Pridėti naudotoją

Paskyros su naudotojo vardu

Pridėti naudotoją

Paskyros su slaptažodžiu

Pridėti naudotoją

Paskyros su PIN kodu

Pridėti naudotoją


Sudaryti USB įtaisų tvarkaraštį

Meniu elementas

Paaiškinimas

Tvarkaraščiai

Pridėti naują tvarkaraštį

Sudarykite prieigos prie priekinio USB lizdo tvarkaraštį.


Saugumo audito žurnalas

Meniu elementas

Paaiškinimas

Įjungti auditą

Išjungta*

Įjungta

Saugiame audito žurnale ir nuotoliniame sisteminiame žurnale registruojami įvykiai.

Įjungti nuotolinį sisteminį žurnalą

Išjungta*

Įjungta

Audito žurnalai siunčiami į nuotolinį serverį.

Nuotolinio sisteminio žurnalo serveris

Nurodomas nuotolinis sisteminio žurnalo serveris.

Nuotolinio sisteminio žurnalo prievadas

1–65535 (514*)

Nurodomas nuotolinis sisteminio žurnalo prievadas.

Nuotolinio sisteminio žurnalo metodas

Įprastas UDP*

„Stunnel“

Nurodomas sisteminio žurnalo metodas, kuriuo užregistruoti įvykiai perduodami į nuotolinį serverį.

Nuotolinio sisteminio žurnalo priemonė

0 - branduolio pranešimai (Kernel Messages)

1 - naudotojo lygmens pranešimai (User-Level Messages)

2 - pašto sistema (Mail System)

3 - sistemos tarnybos (System Daemons)

4 - saugumo / leidimo pranešimai (Security/Authorization Messages)*

5 - sisteminių žurnalų sukurti pranešimai (Messages Generated Internally by Syslogs)

6 - linijinis spausdintuvo posistemis (Line Printer Subsystem)

7 - tinklo naujienų posistemis (Network News Subsystem)

8 - UUCP posistemis (UUCP Subsystem)

9 - laikrodžio tarnyba (Clock Daemon)

10 - saugumo / leidimo pranešimai (Security/Authorization Messages)

11 - FTP tarnyba (FTP Daemon)

12 - NTP posistemis (NTP Subsystem)

13 - žurnalų auditas (Log Audit)

14 - įspėjimai dėl žurnalų (Log Alert)

15 - laikrodžio tarnyba (Clock Daemon)

16 - vietinis naudojimas (Local Use) 0 (vietinis 0)

17- vietinis naudojimas (Local Use) 1 (vietinis 1)

18 - vietinis naudojimas (Local Use) 2 (vietinis 2)

19 - vietinis naudojimas (Local Use) 3 (vietinis 3)

20 - vietinis naudojimas (Local Use) 4 (vietinis 4)

21 - vietinis naudojimas (Local Use) 5 (vietinis 5)

22 - vietinis naudojimas (Local Use) 6 (vietinis 6)

23 - vietinis naudojimas (Local Use) 7 (vietinis 7)

Nurodomas priemonės kodas, kuris naudojamas spausdintuvui siunčiant žurnalo įvykius į nuotolinį serverį.

Registruotinų įvykių svarbumas

0 - avarinė situacija (Emergency)

1 - įspėjimas (Alert)

2 - kritinė situacija (Critical)

3 - klaida (Error)

4 - perspėjimas (Warning)*

5 - pranešimas (Notice)

6 - informacinis pranešimas (Informational)

7 - derinimas (Debug)

Nurodoma prioriteto lygio riba pranešimams ir įvykiams registruoti.

Nuotoliniame sisteminiame žurnale neregistruoti įvykiai

Išjungta*

Įjungta

Visi įvykiai, nepriklausomai nuo jų svarbumo lygio, siunčiami į nuotolinį serverį.

Administratoriaus el. pašto adresas

Administratoriui el. paštu siunčiamas pranešimas apie registruotus įvykius.

El. paštu išsiųsti įspėjimą, kad žurnalas išvalytas

Išjungta*

Įjungta

Pašalinus žurnalo įrašą, administratoriui el. paštu išsiunčiamas pranešimas.

El. paštu išsiųsti įspėjimą, kad žurnalas suglaustas

Išjungta*

Įjungta

Administratoriui el. paštu siunčiamas pranešimas, kai žurnalas tampa užpildytas ir seniausi įrašai pradedami keisti naujais.

Elgsena žurnalui esant užpildytam

Seniausius įrašus suglausti*

Žurnalą išsiųsti el. paštu, po to visus įrašus pašalinti

Žurnalui užpildžius paskirtąją atmintį, išsprendžiamos žurnalo saugojimo problemos.

El. paštu išsiųsti įspėjimą apie % užpildymą

Išjungta*

Įjungta

Žurnalui užpildžius paskirtąją atmintį, administratoriui el. paštu išsiunčiamas pranešimas.

Įspėjamasis % užpildymo lygis

1–99 (90*)

El. paštu išsiųsti įspėjimą, kad žurnalas eksportuotas

Išjungta*

Įjungta

Eksportavus žurnalą, administratoriui el. paštu išsiunčiamas pranešimas.

El. paštu išsiųsti įspėjimą, kad žurnalo nustatymai pakeisti

Išjungta*

Įjungta

Nustačius Įjungti auditą, administratoriui el. paštu išsiunčiamas pranešimas.

Žurnalo eilučių skirtukai

LF (\n) (eilutės patraukimas)*

CR (\r) (grįžimas į eilutės pradžią)

CRLF (\r\n) (grįžimas į eilutės pradžią ir eilutės patraukimas)

Nurodoma, kokia bus kiekvienos eilutės pabaiga žurnalo faile.

Skaitmeniniu būdu pasirašyti eksportuojamus žurnalus

Išjungta*

Įjungta

Kiekviename eksportuojamo žurnalo faile pridedamas skaitmeninis parašas.

Išvalyti žurnalą

Pašalinami visi audito žurnalai.

Eksportuoti žurnalą

Sisteminis žurnalas (RFC 5424)

Sisteminis žurnalas (RFC 3164)

CSV

Saugumo žurnalas eksportuojamas į atmintuką.


Prisijungimo apribojimai

Meniu elementas

Paaiškinimas

Nepavykę prisijungimai

1–10 (3*)

Nurodomas nepavykusių bandymų prisijungti skaičius, iki naudotojas užblokuojamas.

Laiko tarpas bandant prisijungti nepavykus

1–60 min. (5*)

Nurodomas laiko tarpas tarp nepavykusių bandymų prisijungti, iki naudotojas užblokuojamas.

Blokavimo trukmė

1–60 min. (5*)

Nurodoma blokavimo trukmė.

Skirtasis interneto sąsajos laikas

1–120 min. (10*)

Nurodomas nuotolinio prisijungimo pauzės trukmė, iki naudotojas automatiškai atjungiamas.


Konfidencialaus spausdinimo sąranka

Meniu elementas

Paaiškinimas

Maksimalus neteisingo PIN kodo įvedimų skaičius

2–10

Nustatoma neteisingo PIN kodo įvedimų skaičiaus riba.

Pastaba:  Pasiekus maksimalų skaičių su to naudotojo vardu susijusios spausdinimo užduotys yra pašalinamos.

Konfidencialių užduočių galiojimo laikas

Išjungta*

1 valanda

4 valandos

24 valandos

1 savaitė

Nustatomas atskiras kiekvienos užlaikomos užduoties galiojimo laikas, kol ji automatiškai pašalinama iš spausdintuvo standžiojo disko arba išmoningojo atminties įrenginio.

Pastaba:  Užlaikoma užduotis gali būti Konfidenciali, Kartotina, Atidėta arba Tikrintina.

Kartotinų užduočių galiojimo laikas

Išjungta*

1 valanda

4 valandos

24 valandos

1 savaitė

Nustatomas spausdinimo užduoties, kurią norima pakartoti, galiojimo laikas.

Tikrintinų užduočių galiojimo laikas

Išjungta*

1 valanda

4 valandos

24 valandos

1 savaitė

Nustatomas užduoties kopijos spausdinimo galiojimo laikas, kad būtų galima patikrinti jos kokybę prieš spausdinant likusias kopijas.

Atidėtų užduočių galiojimo laikas

Išjungta*

1 valanda

4 valandos

24 valandos

1 savaitė

Nustatomas galiojimo laikas užduotims, kurias norima išsaugoti spausdintuve, kad būtų galima atspausdinti vėliau.

Reikalauti, kad visos užduotys būtų užlaikomos

Išjungta*

Įjungta

Nustatoma, kad spausdintuvas užlaikytų visas spausdinimo užduotis.

Išlaikyti besidubliuojančius dokumentus

Išjungta*

Įjungta

Nustatoma, kad spausdintuvas visus dokumentus išlaikytų tuo pačiu failo pavadinimu.


Disko užšifravimas

Pastaba:  Šis meniu rodomas tik tada, kai yra įrengtas standusis diskas arba išmoningasis atminties įrenginys.

Meniu elementas

Paaiškinimas

Būsena

Įjungta

Kai yra įrengtas atminties įrenginys, užšifravimas vyksta automatiškai.


Išvalyti laikinuosius duomenų failus

Meniu elementas

Paaiškinimas

Saugoma įrenginio atmintyje

Išjungta*

Įjungta

Pašalinami visi spausdintuvo atmintyje saugomi failai.

Saugoma standžiajame diske

Išvalyti 1 kartu*

Išvalyti 3 kartais

Išvalyti 7 kartais

Pašalinami visi spausdintuvo standžiajame diske saugomi failai.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai spausdintuve yra įrengtas standusis diskas.


Sprendimų LDAP nustatymai

Meniu elementas

Paaiškinimas

Sekti LDAP persiuntimus

Išjungta*

Įjungta

Skirtinguose srities serveriuose ieškoma prisijungusio naudotojo paskyros.

LDAP liudijimų patikra

Taip

Ne*

Įgalinama LDAP liudijimų patikra.


Įvairūs

Meniu elementas

Paaiškinimas

Apsaugotos funkcijos

Rodyti*

Slėpti

Rodomos visos funkcijos, kurias funkcijų prieigos kontrolė (FAC) saugo nepriklausomai nuo naudotojo turimo apsaugos leidimo.

Pastaba:  Meniu elementas Slėpti rodo tik FAC apsaugotas funkcijas, prie kurių naudotojas turi prieigą.

Leidimas spausdinti

Išjungta*

Įjungta

Prieš spausdinant naudotojui leidžiama prisijungti.

Numatytasis leidimo spausdinti prisijungimas

Naudotojo vardas / slaptažodis*

Naudotojo vardas

Meniu elementui Leidimas spausdinti nustatomas numatytasis prisijungimo vardas.

Saugos funkcijos paleidimo iš naujo trumpiklis

Įgalinti prieigą „Svečias“*

Jokio poveikio

Nurodoma naudotojo prieiga prie spausdintuvo.

Pastabos:

  • Nustačius Įgalinti prieigą „Svečias“ prieiga prie bet kurio spausdintuvo aspekto suteikiama kiekvienam.
  • Nustačius Jokio poveikio prieiga prie spausdintuvo gali būti neįmanoma nepateikus reikiamos saugos informacijos.
Atkurti prietaiso režimus

Leisti su FAC

Leisti*

Neleisti

Nurodyti naudotojo prieigą prie Out of Service Erase meniu.

Naudotojo duomenims naudoti išmoningąjį atminties įrenginį

Išjungta

Įjungta*

Išmoningasis atminties įrenginys įgalinamas saugoti naudotojo duomenis.

Minimalus slaptažodžio ilgis

0–32 (0*)

Nurodomas slaptažodžio ilgis.

Įgalinti slaptažodžio / PIN kodo rodymą

Išjungta*

Įjungta

Rodomas slaptažodis arba asmeninio identifikavimo numeris.