Adresatų tvarkymas

  1. Pradžios ekrane palieskite Adresų knyga. .

  2. Atlikite vieną ar daugiau iš šių veiksmų:

  3. Vykdykite pakeitimus.