Ataskaitos

Meniu nustatymų puslapis

Meniu elementas

Paaiškinimas

Meniu nustatymų puslapis

Atspausdinama ataskaita su visais spausdintuvo meniu.


Įrenginys

Meniu elementas

Paaiškinimas

Įrenginio informacija

Atspausdinama ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie spausdintuvą.

Įrenginio statistika

Atspausdinama ataskaita apie spausdintuvo naudojimą ir eksploatacinių medžiagų būseną.

Profilių sąrašas

Atspausdinamas spausdintuve saugomų profilių sąrašas.

Įrenginio informacijos ataskaita

Atspausdinama diagnostikos priemonė spausdinimo problemoms spręsti.

Pastaba:  Kad turinys nebūtų nukirptas, ataskaitą spausdinkite ant „Letter“ arba A4 formato popieriaus.


Spausdinimas

Meniu elementas

Paaiškinimas

Spausdinimo šriftai

PCL šriftai

PS šriftai

Spausdinami pavyzdžiai ir informacija apie šriftus, kurie yra prieinami kiekviena spausdintuvo kalba.

Demonstracinė spausdinimo versija

Demonstracinis puslapis

Spausdinamas puslapis, kuriame parodytos spausdintuvo galimybės ir palaikomi sprendimai.

Spausdinimo katalogas

Atspausdinkite išteklius, saugomus atmintuke, standžiajame diske arba išmoningajame atminties įrenginyje (ISD).

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai yra įdėtas atmintukas arba įrengtas standusis diskas ar ISD.


Tinklas

Meniu elementas

Paaiškinimas

Tinklo sąrankos puslapis

Atspausdinamas puslapis, kuriame rodomi konfigūruojami spausdintuvo tinklo ir belaidžio ryšio nustatymai.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tinklo spausdintuvuose arba spausdintuvuose, prijungtuose prie spausdinimo serverių.

Klientai, prisijungę naudojant „Wi-Fi Direct“

Atspausdinamas puslapis, kuriame rodomas įrenginių, prijungtų prie spausdintuvo naudojant „Wi-Fi Direct“, sąrašas.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai parinktis Įgalinti „Wi-Fi Direct“ nustatyta į Įjungta.