Spalvų kokybės problemos

Spalvų keitimas spausdintuose išvediniuose

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinti > Kokybė > Išplėstinis vaizdo gavimas > Spalvų korekcija .

 2. Meniu Spalvų korekcija palieskite Neautomatinė > Spalvų korekcijos turinys .

 3. Pasirinkite atitinkamą spalvų konvertavimo nustatymą.

  Objekto tipas

  Spalvų konvertavimo lentelės

  RGB (RŽM) spalvų vaizdas

  RGB (RŽM) spalvų tekstas

  RGB (RŽM) spalvų grafika

  • Vivid – gaunamos ryškesnės, sodresnės spalvos; šis nustatymas gali būti taikomas visiems įeinantiems spalvotiems formatams.

  • sRGB Display – gaunami spaudiniai, kurių spalvos yra artimos kompiuterio monitoriuje matomoms spalvoms. Juodos spalvos dažų naudojimas yra optimizuotas nuotraukoms spausdinti.

  • Display-True Black – gaunami spaudiniai, kurių spalvos yra artimos kompiuterio monitoriuje matomoms spalvoms. Esant šiam nustatymui, siekiant gauti visų atspalvių neutralią pilką spalvą naudojami tik juodi dažai.

  • sRGB Vivid – sRGB Display spalvų korekcijai suteikiamas didesnis spalvų grynis. Juodos spalvos dažų naudojimas yra optimizuotas verslo grafikai spausdinti.

  • Išjungta

  CMYK (ŽPGJ) spalvų vaizdas

  CMYK (ŽPGJ) spalvų tekstas

  CMYK (ŽPGJ) spalvų grafika

  • JAV CMYK (ŽPGJ) – taikoma spalvų korekcija, kuri prilygsta SWOP (interneto ofsetinių leidinių specifikacijų) spalvotiems spaudiniams.

  • Euro CMYK – taikoma spalvų korekcija, kuri prilygsta „Euroscale“ spalvotiems spaudiniams.

  • Vivid CMYK – padidinamas spalvų korekcijos nustatymo JAV CMYK (ŽPGJ) spalvų grynis.

  • Išjungta


DUK apie spalvotą spausdinimą

Kas yra RGB (RŽM) spalvų modelis?

RGB (RŽM) spalvų modelis – tai spalvų apibūdinimo metodas nurodant raudonos, žalios arba mėlynos spalvos proporciją, kuri naudojama tam tikrai spalvai gauti. Įvairiomis proporcijomis sumaišius raudoną, žalią ir mėlyną spalvas gaunama didelė gamtoje sutinkamų spalvų gama. Kompiuterių ekranuose, skaitytuvuose ir skaitmeniniuose fotoaparatuose spalvos rodomos naudojant šį metodą.

Kas yra CMYK (ŽPGJ) spalvų modelis?

CMYK (ŽPGJ) spalvų modelis – tai spalvų apibūdinimo metodas nurodant žydros, purpurinės, geltonos ir juodos spalvos proporciją, kuri naudojama tam tikrai spalvai gauti. Spausdinant įvairių proporcijų žydros, purpurinės, geltonos ir juodos spalvos rašalu arba dažais gaunama plati gamtoje sutinkamų spalvų gama. Tokiu būdu gaunamos spalvos spausdinimo presuose, rašaliniuose ir spalviniuose lazeriniuose spausdintuvuose.

Kaip bus spausdinama dokumente nurodyta spalva?

Dokumento spalvai nurodyti ir keisti naudojant RGB (RŽM) arba CMYK (ŽPGJ) spalvų derinius naudojamos programinės įrangos programos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. programų žinyno temas.

Kaip spausdintuvas žino, kokia spalva spausdinti?

Spausdinant dokumentą, informacija apie kiekvieno objekto tipą ir spalvą pateikiama spausdintuvui ir perduodama per spalvų konvertavimo lenteles. Spalva paverčiama atitinkamomis žydros, purpurinės, geltonos ir juodos spalvos dažų, naudojamų norint gauti norimą spalvą, proporcijomis. Objekto informacija apsprendžia, kokios spalvų konvertavimo lentelės bus taikomos. Pavyzdžiui, tekstui galima taikyti vienos rūšies spalvų konvertavimo lentelę, o nuotraukoms – kitą.

Kas yra rankinė spalvų korekcija?

Rankinei spalvų korekcija esant įjungtai, spausdintuve objektams apdoroti naudojamos naudotojo pasirinktos spalvų konvertavimo lentelės. Rankinės spalvų korekcijos nustatymai yra skirti konkrečiam spausdinamo objekto tipui (tekstui, grafikai arba paveikslams). Be to, programoje konkrečiai nurodoma ir objekto spalva (RGB (RŽM) arba CMYK (ŽPGJ) derinys). Jei norite rankiniu būdu pritaikyti kitą spalvų konvertavimo lentelę, žr. Spalvų keitimas spausdintuose išvediniuose .

Jei programoje nėra nurodytos spalvos su RGB ar CMYK deriniais, rankinė spalvų korekcija neturi prasmės. Ji nėra veiksminga, ir kai spalvų priderinimą reguliuoja programinės įrangos programa arba kompiuterio operacinė sistema. Nustačius automatinę spalvų korekciją, dažniausiai dokumentams sukuriamos pageidaujamos spalvos.

Kaip galėčiau atitaikyti tam tikrą spalvą (pavyzdžiui, įmonės logotipą)?

Spausdintuvo meniu „Kokybė“ yra devynių tipų spalvų šablonų rinkiniai. Šiuos rinkinius galima rasti ir įtaisytojo tinklo serverio (EWS) puslapyje „Spalvų šablonai“. Pasirinkus bet kurį spalvų šablono rinkinį generuojami kelių puslapių spaudiniai, kuriuos sudaro šimtai spalvotų langelių. Priklausomai nuo pasirinktos lentelės kiekviename langelyje būna arba CMYK ŽPGJ), arba RGB (RŽM) spalvų derinys. Nustatyta kiekvieno langelio spalva gaunama langelyje pažymėtam CMYK (ŽPGJ) arba RGB (RŽM) deriniui pereinant per pasirinktą spalvų konvertavimo lentelę.

Išanalizavę spalvų šablonų rinkinius galite nustatyti, kurio langelio spalva labiausiai atitinka derinamą spalvą. Tada langelyje pažymėtas spalvų derinys gali būti naudojamas objekto spalvai programoje pakeisti. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. programų žinyno temas. Rankinė spalvų korekcija gali būti reikalinga norint pasirinktą spalvų konvertavimo lentelę panaudoti konkrečiam objektui.

Kokį spalvų šablono rinkinį, kuris bus naudojamas konkrečiai spalvų atitikimo problemai, pasirinkti, priklauso nuo šių dalykų:

 • naudojamo spalvų korekcijos nustatymo (automatinė, išjungta ar rankinė);

 • spausdinamo objekto tipo (tekstas, grafika ar paveikslai);

 • kaip programoje nurodoma objekto spalva (RGB (RŽM) ar CMYK (ŽPGJ) derinys).

Jei programoje nėra nurodytos spalvos su RGB (RŽM) ar CMYK (ŽPGJ) deriniais, naudoti spalvų šablonų puslapių nėra prasmės. Be to, kai kuriose programose nurodyti RGB (RŽM) arba CMYK (ŽPGJ) spalvų deriniai koreguojami naudojant spalvų valdymą. Tokiais atvejais atspausdinta spalva nebūtinai tiksliai atitiks spalvų šablonų puslapiuose pateiktą spalvą.

Spaudinyje matomas atspalvis

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

Atlikite Spalvų priderinimą.

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinti > Kokybė > Išplėstinis vaizdo gavimas > Spalvų priderinimas .

 2. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudinyje matomas atspalvis?

Pereikite prie 2 veiksmo.

Problema išspręsta.

2 veiksmas

Atlikite Spalvų subalansavimą.

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinti > Kokybė > Išplėstinis vaizdo gavimas > Spalvų subalansavimas .

 2. Pakoreguokite nustatymus.

 3. Atspausdinkite dokumentą.


Ar spaudinyje matomas atspalvis?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių .

Problema išspręsta.