Spausdintuvo perkėlimas į kitą vietą

įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Jei spausdintuvo svoris yra didesnis nei 20 kg (44 sv.), norint jį saugiai pakelti gali prireikti dviejų ar daugiau žmonių.
įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, naudokite tik kartu su šiuo gaminiu pateiktą maitinimo laidą arba gamintojo leistą pakaitinį laidą.
įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami perkelti spausdintuvą, laikykitės šių nurodymų, kad būtų išvengta sužalojimų ar spausdintuvo sugadinimo:
Pastaba:  Jei spausdintuvas sugadinamas netinkamai jį perkeliant, garantija netaikoma.