Tinklas / prievadai

Tinklo apžvalga

Meniu elementas

Paaiškinimas

Aktyvus adapteris

Automatiškai*

Tipinis tinklas

Belaidis ryšys

Nurodomas tinklo ryšio tipas.

Pastaba:  Meniu elementas Belaidis ryšys galimas tik spausdintuvuose, prijungtuose prie belaidžio tinklo.

Tinklo būsena

Rodoma spausdintuvo prijungimo prie tinklo būsena.

Rodyti spausdintuvo tinklo būseną

Išjungta

Įjungta*

Ekrane rodoma tinklo būsena.

Sparta, dvipusis spausdinimas

Rodoma šiuo metu aktyvios tinklo plokštės sparta.

IPv4

Rodomas IPv4 adresas.

Visi IPv6 adresai

Rodomi visi IPv6 adresai.

Iš naujo nustatyti spausdintuvo serverį

Iš naujo nustatomos visos aktyvios spausdintuvo tinklo jungtys.

Pastaba:  Šiuo nustatymu pašalinami visi tinklo konfigūracijos parametrai.

Tinklo užduoties skirtasis laikas

Išjungta

Įjungta* (90 sekundžių)

Nustatomas laikas, iki spausdintuve atšaukiama tinklo spausdinimo užduotis.

Reklamjuostės puslapis

Išjungta*

Įjungta

Atspausdinamas reklamjuostės puslapis.

Įgalinti tinklo jungtis

Išjungta

Įjungta*

Leidžiama spausdintuvui prisijungti prie tinklo.

Įgalinti LLDP

Išjungta*

Įjungta

Spausdintuve įgalinamas jungties lygmens aptikimo protokolas ( angl. Link Layer Discovery Protocol (LLDP).


Belaidis ryšys

Pastaba:  Šis meniu yra galimas tik prie „Wi-Fi“ tinklo prijungtuose spausdintuvuose arba spausdintuvuose su belaidžio tinklo adapteriu.

Meniu elementas

Paaiškinimas

Sąranka naudojant mobiliąją programą

„Wi-Fi“ ryšys sukonfigūruojamas naudojant „Lexmark Mobile Assistant“.

Sąranka spausdintuvo valdymo skydelyje

Pasirinkti tinklą

Pridėti „Wi-Fi“ tinklą

Tinklo pavadinimas

Tinklo režimas

Infrastruktūrinis

Belaidžio tinklo saugumo režimas

Išjungtas*

WPA2 / WPA – asmeninis

WPA2 asmeninis

WPA2 / WPA 3 – asmeninis

WPA3 – asmeninis

802.1X – RADIUS

„W-Fi“ ryšys sukonfigūruojamas naudojant valdymo skydelį.

Pastaba:  Šis meniu elementas įtaisytajame interneto serveryje (EWS) rodomas kaip Belaidžio ryšio sąranka .

„Wi-Fi“ apsaugota sąranka

Mygtukinis prijungimo metodas

Prijungimo metodas naudojant PIN kodą

Nustatomas „Wi-Fi“ tinklas ir įgalinama tinklo apsauga.

Pastabos:

 • Pasirinkus nustatymą Mygtukinis prijungimo metodas spausdintuvas prie „Wi-Fi“ tinklo prijungiamas per tam tikrą laiką paspaudžiant ir spausdintuvo, ir prieigos taško (belaidžio maršruto parinktuvo) mygtukus.
 • Pasirinkus nustatymą Prijungimo metodas naudojant PIN kodą spausdintuvas prie „W-Fi“ tinklo prijungiamas spausdintuvo PIN kodą įvedant į prieigos taško belaidžio tinklo nustatymus.
Suderinama

802.11b/g/n (2,4 GHz)*

802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)

802.11a/n/ac (5 GHz)

„Wi-Fi“ tinklui nurodomas belaidžio ryšio standartas.

Pastaba:  Meniu elementai 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) ir 802.11a/n/ac (5 GHz) rodomi tik tada, kai yra įdiegta pasirinktinė „Wi-Fi“ įranga.

Belaidžio tinklo saugumo režimas

Išjungtas*

WPA2 / WPA – asmeninis

WPA2 – asmeninis

WPA2 / WPA 3 – asmeninis

WPA3 – asmeninis

802.1X – RADIUS

Nustatomas spausdintuvo prijungimo prie „Wi-Fi“ įrenginių saugumo režimas.

WPA2 / WPA asmeninis

AES*

Įgalinamas „Wi-Fi“ ryšio saugumas naudojant apsaugotąją „Wi-Fi“ prieigą (WPA).

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai Belaidžio tinklo saugumo režimas nustatytas kaip WPA2/WPA – asmeninis.

Nustatyti PSK

Nustatomas saugaus „Wi-Fi“ ryšio slaptažodis.

WPA2 – asmeninis

AES*

Įgalinamas „Wi-Fi“ ryšio saugumas naudojant WPA2.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai Belaidžio tinklo saugumo režimas nustatytas kaip WPA2 – asmeninis.

802.1x šifravimo režimas

WPA+

WPA2*

WPA2 + PMF*

Įgalinamas „Wi-Fi“ ryšio saugumas naudojant 802.1x standartą.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai Belaidžio tinklo saugumo režimas nustatytas kaip 802.1x - RADIUS.

IPv4

Įjungti DHCP

Įjungta*

Išjungta

Nustatyti statinį IP adresą

IP adresas

Tinklo kaukė

Tinklų sietuvas

Spausdintuve įgalinami ir sukonfigūruojami IPv4 nustatymai.

IPv6

Įjungti IPv6

Įjungta*

Išjungta

Įjungti DHCPv6

Įjungta

Išjungta*

Automatinė neįsimenamojo adreso konfigūracija

Įjungta*

Išjungta

DNS serverio adresas

Rankiniu būdu priskiriamas IPv6 adresas

Rankiniu būdu priskiriamas IPv6 maršruto parinktuvas

Adreso priešdėlis

Visi IPv6 adresai

Visi IPv6 maršruto parinktuvo adresai

Spausdintuve įgalinami ir sukonfigūruojami IPv6 nustatymai.

Tinklo adresas

UAA

LAA

Peržiūrimi tinklo adresai.

„PCL SmartSwitch“

Įjungta*

Išjungta

Nustatoma, kad spausdintuvas būtų automatiškai perjungiamas į PCL emuliaciją, kai ji reikalinga spausdinimo užduočiai atlikti, nepriklausomai nuo numatytosios spausdintuvo kalbos.

Pastaba:  Parinkčiai PCL SmartSwitch esant išjungtai, įeinantys duomenys spausdintuve neanalizuojami ir naudojama meniu Sąranka nurodyta numatytoji spausdintuvo kalba.

„PS SmartSwitch“

Įjungta*

Išjungta

Nustatoma, kad spausdintuvas būtų automatiškai perjungiamas į PS emuliaciją, kai ji reikalinga spausdinimo užduočiai atlikti, nepriklausomai nuo numatytosios spausdintuvo kalbos.

Pastaba:  Parinkčiai PS SmartSwitch esant išjungtai, įeinantys duomenys spausdintuve neanalizuojami ir naudojama meniu Sąranka nurodyta numatytoji spausdintuvo kalba.

Užduoties suderinimas

Įjungta

Išjungta*

Prieš spausdindami laikinai išsaugokite spausdinimo užduotis standžiajame diske arba išmoningajame atminties įrenginyje (ISD).

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai yra įrengtas standusis diskas arba ISD.

„Mac“ dvejetainė PS

Automatiškai*

Įjungta

Išjungta

Nustatoma, kad spausdintuvas galėtų apdoroti „Macintosh“ dvejetainės „PostScript“ spausdinimo užduotis.

Pastabos:

 • Pasirinkus nustatymą Įjungta, apdorojamos neapdorotos dvejetainės „PostScript“ spausdinimo užduotys.
 • Pasirinkus nustatymą Išjungta, spausdinimo užduotys filtruojamos naudojant standartinį protokolą.

„Wi-Fi Direct“

Meniu elementas

Paaiškinimas

Įjungti „Wi-Fi Direct“

Įjungta

Išjungta*

Nustatoma, kad spausdintuvas tiesiogiai prisijungtų prie „Wi-Fi“ įrenginių.

„Wi-Fi Direct“ vardas

Nurodomas „Wi-Fi Direct“ tinklo vardas.

„Wi-Fi Direct“ slaptažodis

Nustatomas slaptažodis, kad būtų galima nustatyti ir patikrinti „Wi-Fi“ ryšio naudotojų tapatybę.

Rodyti slaptažodį sąrankos puslapyje

Išjungta

Įjungta*

„Wi-Fi Direct“ slaptažodis rodomas Tinklo sąrankos puslapyje.

Pageidaujamas kanalo numeris

1–11

Automatiškai*

Nustatomas pageidaujamas „Wi-Fi“ tinklo kanalas.

Grupės savininko IP adresas

Nurodomas grupės savininko IP adresas.

Automatiškai priimti mygtukinio prijungimo užklausas

Išjungta*

Įjungta

Automatiškai priimamos užklausos prisijungti prie tinklo.

Pastaba:  Automatinis klientų priėmimas nėra apsaugotas.


Mobiliųjų paslaugų valdymas

Meniu elementas

Paaiškinimas

Įgalinti IPP spausdinimą

Įjungta*

Išjungta

Leidžiama spausdinti iš mobiliųjų prietaisų naudojant interneto spausdinimo protokolą (IPP).

Įgalinti IPP per USB

Įjungta*

Išjungta

Leidžiama spausdinti arba nuskaityti užduotis naudojant USB jungtį.

Įgalinti „Mopria Print“ aptikimą

Įjungta*

Išjungta

Leisti įrenginiams, kuriuose įgalinta „Mopria“, aptikti spausdintuvą.


Eternetas

Meniu elementas

Paaiškinimas

Tinklo sparta

Rodoma aktyvaus tinklo adapterio veikimo sparta.

IPv4

Įjungti DHCP (Įjungta*)

Nustatyti statinį IP adresą

Konfigūruojami IPv4 nustatymai.

IPv6

Įjungti IPv6 (Įjungta*)

Įjungti DHCPv6 (Išjungta*)

Automatinė neįsimenamojo adreso konfigūracija (Įjungta*)

DNS serverio adresas

Rankiniu būdu priskiriamas IPv6 adresas

Rankiniu būdu priskiriamas IPv6 maršruto parinktuvas

Adreso priešdėlis (64*)

Visi IPv6 adresai

Visi IPv6 maršruto parinktuvo adresai

Konfigūruojami IPv6 nustatymai.

Tinklo adresas

UAA

LAA

Nurodomas tinklo adresas.

„PCL SmartSwitch“

Išjungta

Įjungta*

Nustatoma, kad spausdintuvas būtų automatiškai perjungiamas į PCL emuliaciją, kai ji reikalinga spausdinimo užduočiai atlikti, nepriklausomai nuo numatytosios spausdintuvo kalbos.

Pastaba:  Šiam nustatymui esant išjungtam, įeinantys duomenys spausdintuve neanalizuojami ir naudojama meniu Sąranka nurodyta numatytoji spausdintuvo kalba.

„PS SmartSwitch“

Išjungta

Įjungta*

Nustatoma, kad spausdintuvas būtų automatiškai perjungiamas į „PostScript“ emuliaciją, kai ji reikalinga spausdinimo užduočiai atlikti, nepriklausomai nuo numatytosios spausdintuvo kalbos.

Pastaba:  Šiam nustatymui esant išjungtam, įeinantys duomenys spausdintuve neanalizuojami ir naudojama meniu Sąranka nurodyta numatytoji spausdintuvo kalba.

Užduoties suderinimas

Išjungta*

Įjungta

Prieš spausdindami laikinai išsaugokite spausdinimo užduotis standžiajame diske arba išmoningajame atminties įrenginyje (ISD).

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai yra įrengtas standusis diskas arba ISD.

„Mac“ dvejetainė PS

Automatiškai*

Įjungta

Išjungta

Nustatoma, kad spausdintuvas galėtų apdoroti „Macintosh“ dvejetainės „PostScript“ spausdinimo užduotis.

Pastabos:

 • Esant parinkčiai Automatiškai, spausdintuvas apdoroja spausdinimo užduotis iš kompiuterių, kuriuose naudojamos „Windows“ arba „Macintosh“ operacinės sistemos.
 • Pasirinkus nustatymą Išjungta, spausdinimo užduotys filtruojamos naudojant standartinį protokolą.
Efektyviai energiją vartojantis eternetas

Įjungta

Išjungta

Automatiškai*

Sumažinamas energijos suvartojimas spausdintuvui negaunant duomenų iš eterneto tinklo.


TCP / IP

Pastaba:  Šis meniu rodomas tik tinklo spausdintuvuose arba spausdintuvuose, prijungtuose prie spausdinimo serverių.

Meniu elementas

Paaiškinimas

Nustatyti pagrindinio kompiuterio vardą

Nustatomas esamas TCP / IP pagrindinio kompiuterio vardas.

Srities vardas

Nustatomas srities vardas.

Leisti DHCP / BOOTP atnaujinti NTP serverį

Įjungta*

Išjungta

DHCP ir BOOTP klientai gali atnaujinti spausdintuvo NTP nustatymus.

Nulinės konfigūracijos pavadinimas

Nurodomas nulinės konfigūracijos tinklo paslaugos pavadinimas.

Įjungti automatinį IP

Išjungta

Įjungta*

IP adresas priskiriamas automatiškai.

DNS serverio adresas

Nurodomas dabartinis sričių vardų sistemos (DNS) serverio adresas.

Atsarginės kopijos DNS adresas

Nurodomi atsarginės kopijos DNS serverio adresai.

2 atsarginės kopijos DNS adresas
3 atsarginės kopijos DNS adresas
Sričių paieškos tvarka

Nurodomas sričių vardų sąrašas, kad būtų galima rasti spausdintuvą ir jo išteklius, esančius skirtingose tinklo srityse.

Įjungti DDNS

Išjungta*

Įjungta

Atnaujinami dinaminės DNS nustatymai.

DDNS TTL

Nurodomi dabartiniai DDNS nustatymai.

Numatytasis TTL
DDNS atnaujinimo laikas
Įjungti „mDNS“

Išjungta

Įjungta*

Atnaujinami daugiaadresės DNS nustatymai.

WINS serverio adresas

Nurodomas „Windows“ interneto vardų (WINS) serverio adresas.

Įjungti BOOTP

Išjungta*

Įjungta

BOOTP gali priskirti spausdintuvo IP adresą.

Apribotas serverių sąrašas

Nurodomi IP adresai, kuriems leidžiama susisiekti su spausdintuvu naudojant TCP / IP.

Pastabos:

 • Kiekvienas IP adresas atskiriamas kableliu.
 • Galima pridėti iki 50 IP adresų.
 • Šis meniu elementas galimas tik kai kurių modelių spausdintuvuose.
Apriboto serverių sąrašo parinktys

Blokuoti visus prievadus*

Blokuoti tik spausdinimą

Blokuoti tik spausdinimą ir HTTP

Nurodoma prieigos parinktis IP adresams, kurių nėra sąraše.

Pastaba:  Šis meniu elementas galimas tik kai kurių modelių spausdintuvuose.

MTU

256–1500 eternetas (1500*)

Nurodomas didžiausio perdavimo vieneto (MTU) parametras TCP prisijungimams.

RAW spausdintuvo prievadas

1-65535 (9100*)

Nurodomas prie tinklo prijungtų spausdintuvų RAW prievadų skaičius.

Didžiausia duomenų išsiuntimo sparta

Išjungta*

Įjungta

Nustatoma maksimali spausdintuvo duomenų perdavimo sparta.

Pastaba:  Šiai nustatymo parinkčiai esant įjungtai, ji yra 100–1000000 kilobitų per sekundę.

TLS palaikymas

Įjungti TLSv1.0 (Išjungta)

Įjungti TLSv1.1 (Išjungta*)

Įjungti TLSv1.2 (Įjungta*)

Įgalinamas apsaugotojo duomenų perdavimo tarp mazgų internete (angl. Transport Layer Security, TLS) protokolas.

SSL šriftų sąrašas

Nurodomi šriftų algoritmai, kurie bus naudojami SSL arba TLS ryšiui.

TLSv1.3 SSL šriftų sąrašas

Nurodykite specialią šifro eilutę, skirta naudoti TLS v1.3.


SNMP

Pastaba:  Šis meniu rodomas tik tinklo spausdintuvuose arba spausdintuvuose, prijungtuose prie spausdinimo serverių.

Meniu elementas

Paaiškinimas

1 ir 2c SNMP versijos

Įjungta

Išjungta

Įjungta*

Leisti įdiegti SNMP

Išjungta

Įjungta*

Įjungti PPM MIB

Išjungta

Įjungta*

SNMP bendruomenė

Sukonfigūruojamos paprastojo tinklo valdymo protokolo (angl. Simple Network Management Protocol, SNMP) 1 ir 2c versijos, kad būtų galima įdiegti spausdinimo tvarkykles ir programas.

3 SNMP versija

Įjungta

Išjungta

Įjungta*

Kontekstinis pavadinimas

Nustatyti skaitymo ir rašymo prisijungimo duomenis

Naudotojo vardas

Autentifikavimo slaptažodis

Privatumo slaptažodis

Nustatyti pastoviuosius prisijungimo duomenis

Naudotojo vardas

Autentifikavimo slaptažodis

Privatumo slaptažodis

Autentifikavimo maiša

MD5

SHA1*

Minimalus autentifikavimo lygis

Be autentifikavimo, be privatumo

Autentifikavimas, be privatumo

Autentifikavimas, privatumas*

Privatumo algoritmas

DES

AES-128*

Sukonfigūruojama SNMP 3 versija, kad būtų galima įdiegti ir atnaujinti spausdintuvo saugumą.


IPSec

Pastaba:  Šis meniu rodomas tik tinklo spausdintuvuose arba spausdintuvuose, prijungtuose prie spausdinimo serverių.

Meniu elementas

Paaiškinimas

Įjungti IPSec

Išjungta*

Įjungta

Įjungiama interneto protokolo apsauga (angl. Internet Protocol Security, IPSec).

Bazinė konfigūracija

Numatytoji*

Suderinama

Saugi

Nustatoma bazinė IPSec konfigūracija.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai parinktis Įjungti IPSec yra nustatyta į Įjungta.

DH (Diffie-Hellman) grupės pasiūlymas

modp2048 (14)*

modp3072 (15)

modp4096 (16)

modp6144 (17)

Nustatoma bazinė IPSec konfigūracija.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai parinktis Bazinė konfigūracija yra nustatyta į Suderinama.

Siūlomas užšifravimo metodas

3DES

AES*

Nustatymas užšifravimo metodas.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai parinktis Bazinė konfigūracija yra nustatyta į Suderinama.

Siūlomas autentifikavimo metodas

SHA1

SHA256*

SHA512

Nustatomas autentifikavimo metodas.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai parinktis Bazinė konfigūracija yra nustatyta į Suderinama.

IKE SA naudojimo trukmė (valandos)

1

2

4

8

24*

Nurodoma IKE SA naudojimo trukmė.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai parinktis Bazinė konfigūracija yra nustatyta į Saugi.

IPSec SA naudojimo trukmė (valandos)

1

2

4

8*

24

Nurodoma IPSec SA naudojimo trukmė.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai parinktis Bazinė konfigūracija yra nustatyta į Saugi.

IPSec įrenginio sertifikatas

Nurodomas IPSec sertifikatas.

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai parinktis Įjungti IPSec yra nustatyta į Įjungta.

Bendruoju raktu (Pre-Shared Key) autentifikuojami prisijungimai

Kompiuteris [x]

Sukonfigūruojami autentifikuojami spausdintuvo prisijungimai.

Pastaba:  Šie meniu elementai rodomi tik tada, kai parinktis Įjungti IPSec yra nustatyta į Įjungta.

Sertifikatu autentifikuojami prisijungimai

Kompiuterio [x] adresas [/potinklis]


802.1x

Pastaba:  Šis meniu rodomas tik tinklo spausdintuvuose arba spausdintuvuose, prijungtuose prie spausdinimo serverių.

Meniu elementas

Paaiškinimas

Aktyvus

Išjungta*

Įjungta

Spausdintuvas gali prisijungti prie tinklų, kuriuose prieš suteikiant prieigą reikalaujama autentifikavimo.

802.1x autentifikavimas

Įrenginio prisijungimo vardas

Įrenginio prisijungimo slaptažodis

Patikrinti serverio sertifikatą (Įjungta*)

Įgalinti įvykių registravimą (Išjungta*)

802.1x įrenginio sertifikatas

Sukonfigūruojami 802.1x ryšio autentifikavimo nustatymai.

Autentifikavimo mechanizmai

EAP - MD5 (Įjungta*)

EAP - MSCHAPv2 (Įjungta*)

LEAP (Įjungta*)

PEAP (Įjungta*)

EAP - TLS (Įjungta*)

EAP - TTLS (Įjungta*)

TTLS autentifikavimo metodas (MSCHAPv2*)

Sukonfigūruojami leistini 802.1x ryšio autentifikavimo mechanizmai.


LPD konfigūracija

Pastaba:  Šis meniu rodomas tik tinklo spausdintuvuose arba spausdintuvuose, prijungtuose prie spausdinimo serverių.

Meniu elementas

Paaiškinimas

LPD skirtasis laikas

0–65535 sek. (90*)

Nustatoma skirtojo laiko vertė, kad linijinio spausdintuvo posistemio (angl. Line Printer Daemon, LPD) serveris užstrigusių ar netinkamų spausdinimo užduočių nelauktų neribotą laiką.

LPD reklamjuostės puslapis

Išjungta*

Įjungta

Visoms LPD spausdinimo užduotims atspausdinamas reklamjuostės puslapis.

Pastaba:  Reklamjuostės puslapis – pirmasis spausdinimo užduoties puslapis, naudojamas kaip spausdinimo užduočių atskyriklis ir yra skirtas spausdinimo užduoties rengėjui identifikuoti.

LPD pabaigoje pridedamas puslapis

Išjungta*

Įjungta

Visoms LPD spausdinimo užduotims atspausdinamas pabaigoje pridedamas puslapis.

Pastaba:  Pabaigoje pridedamas puslapis – paskutinis spausdinimo užduoties puslapis.

LPD grįžimo į eilutės pradžią konvertavimas

Išjungta*

Įjungta

Įgalinamas grįžimo į eilutės pradžią konvertavimas.

Pastaba:  Grįžimas į eilutės pradžią – mechanizmas, kuris leidžia spausdintuvui perkelti žymeklio padėtį į pirmąją tos pačios eilutės poziciją.


HTTP / FTP nustatymai

Meniu elementas

Paaiškinimas

Įgaliotasis serveris

HTPP įgaliotojo serverio IP adresas

HTTP numatytasis IP prievadas

FTP įgaliotojo serverio IP adresas

FTP numatytasis IP prievadas

Autentifikavimas

Naudotojo vardas

Slaptažodis

Vietinės sritys

Sukonfigūruojami HTTP ir FTP serverių nustatymai.

Kiti nustatymai

Įgalinti HTTP serverį (Įjungta*)

Prisijungiama prie įtaisytojo interneto serverio (EWS), kad būtų galima stebėti ir valdyti spausdintuvą.

Kiti nustatymai

Įgalinti HTPPS (Įjungta*)

Įgalinamas „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (HTTPS, saugaus hipertekstų persiuntimo protokolas), kad būtų galima užšifruoti duomenų perkėlimą į spausdinimo serverį ir iš jo.

Kiti nustatymai

Paskatinti priverstinį prisijungimą per HTTPS (Išjungta*)

Paskatinama, kad spausdintuve būtų naudojamas prisijungimas per HTTPS.

Kiti nustatymai

Įgalinti FTP / TFTP (Įjungta*)

Siunčiami failai naudojantis FTP / TFTP.

Kiti nustatymai

HTTPS įrenginio sertifikatas (numatytasis*)

Peržiūrimas spausdintuve naudojamas HTTP įrenginio sertifikatas.

Kiti nustatymai

HTTP / FTP užklausų atidėjimo laikas (30*)

Nurodoma, per kiek laiko baigsis prisijungimas prie serverio.

Kiti nustatymai

Pakartotiniai HTTP / FTP užklausų bandymai (3*)

Nustatomas pakartotinių bandymų prisijungti prie HTTP / FTP serverio skaičius.


„ThinPrint“

Meniu elementas

Paaiškinimas

Įjungti „ThinPrint“

Išjungta*

Įjungta

Spausdinama naudojant „ThinPrint“.

Jungties numeris

4000–4999 (4000*)

Nustatomas jungties numeris „ThinPrint“ serveriui.

Pralaidumas (b/s)

100–1000000 (0*)

Nustatoma, kokia sparta „ThinPrint“ aplinkoje perduodami duomenys.

Duomenų paketo dydis (kilobaitais)

0–64000 (0*)

Nustatomas perduodamų duomenų paketo dydis.


USB

Meniu elementas

Paaiškinimas

„PCL SmartSwitch“

Išjungta

Įjungta*

Nustatoma, kad spausdintuvas būtų perjungiamas į PCL emuliaciją, kai ji reikalinga per USB prievadą gautai spausdinimo užduočiai, nepriklausomai nuo numatytosios spausdintuvo kalbos.

Pastaba:  Šiam nustatymui esant išjungtam, įeinantys duomenys spausdintuve neanalizuojami ir naudojama meniu Sąranka nurodyta numatytoji spausdintuvo kalba.

„PS SmartSwitch“

Išjungta

Įjungta*

Nustatoma, kad spausdintuvas būtų perjungiamas į „PostScript“ emuliaciją, kai ji reikalinga per USB prievadą gautai spausdinimo užduočiai, nepriklausomai nuo numatytosios spausdintuvo kalbos.

Pastaba:  Šiam nustatymui esant išjungtam, įeinantys duomenys spausdintuve neanalizuojami ir naudojama meniu Sąranka nurodyta numatytoji spausdintuvo kalba.

Užduoties suderinimas

Išjungta*

Įjungta

Prieš spausdindami laikinai išsaugokite spausdinimo užduotis standžiajame diske arba išmoningajame atminties įrenginyje (ISD).

Pastaba:  Šis meniu elementas rodomas tik tada, kai yra įrengtas standusis diskas arba ISD.

„Mac“ dvejetainė PS

Automatiškai*

Įjungta

Išjungta

Nustatoma, kad spausdintuvas galėtų apdoroti „Macintosh“ dvejetainės „PostScript“ spausdinimo užduotis.

Pastabos:

 • Esant parinkčiai Automatiškai, spausdintuvas apdoroja spausdinimo užduotis iš kompiuterių, kuriuose naudojamos „Windows“ arba „Macintosh“ operacinės sistemos.
 • Pasirinkus nustatymą Išjungta, spausdinimo užduotys filtruojamos naudojant standartinį protokolą.
Įgalinti USB jungtį

Išjungta

Įjungta*

Įgalinamas priekinis USB atmintuko prievadas.


Apriboti išorinę tinklo prieigą

Meniu elementas

Paaiškinimas

Apriboti išorinę tinklo prieigą

Išjungta*

Įjungta

Apribojama prieiga prie tinklo svetainių.

Išorinis tinklo adresas

Nurodomi tinklo adresai su apribota prieiga.

El. pašto adresas pranešimams

Nurodomas el. pašto adresas, kuriuo bus siunčiami pranešimai apie užregistruotus įvykius.

Ryšio patikrinimo dažnis

1–300 (10*)

Nurodomas tinklo ryšio patikrinimo intervalas sekundėmis.

Tema

Nurodoma elektroninio pranešimo laiško tema ir laiško turinys.

Laiškas