Dalių ir eksploatacinių reikmenų užsakymas

Jei eksploatacinius reikmenis užsakote JAV, kreipkitės į „Lexmark“ tel. 1-800-539-6275, kad sužinotumėte apie „Lexmark“ įgaliotuosius eksploatacinių reikmenų prekybos atstovus jūsų vietovėje. Jei užsakote kitose šalyse arba regionuose, apsilankykite interneto svetainėje www.lexmark.com arba kreipkitės į vietą, kurioje įsigijote spausdintuvą.

Pastaba:  Visų spausdintuvo eksploatacinių reikmenų naudojimo trukmė apskaičiuojama darant prielaidą, kad spausdinama ant popieriaus laiškams „Letter“ arba A4 formato paprasto popieriaus.
Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nepalaikant optimalaus spausdintuvo veikimo arba nepakeitus jo dalių ir eksploatacinių reikmenų, spausdintuvas gali sugesti.

Originalių „Lexmark“ dalių ir eksploatacinių reikmenų naudojimas

„Lexmark“ spausdintuvas geriausiai veikia, jei jame naudojamos originalios „Lexmark“ dalys ir eksploataciniai reikmenys. Trečiųjų šalių eksploatacinių reikmenų ar dalių naudojimas gali pakenkti spausdintuvo ir jo vaizdo gavimo komponentų efektyvumui, patikimumui arba naudojimo trukmei. Tai gali turėti neigiamos įtakos garantijos taikymui. Jei spausdintuvas sugenda naudojant trečiųjų šalių dalis ir eksploatacinius reikmenis, garantija netaikoma. Visi gyvavimo ciklo indikatoriai yra skirti veikti naudojant „Lexmark“ dalis ir eksploatacinius reikmenis, todėl naudojant trečiųjų šalių dalis ir eksploatacinius reikmenis rezultatai gali būti neprognozuojami. Naudojant vaizdo gavimo komponentus ilgiau nei numatyta jų naudojimo trukmė, „Lexmark“ spausdintuvas arba jo komponentai gali sugesti.

Įspėjimas—Galima sugadinti:  Eksploatacinius reikmenis ir dalis, kurioms netaikomos Grąžinimo programos sutarties sąlygos, galima nustatyti iš naujo ir atnaujinti. Tačiau gamintojo garantija netaikoma žalai, kurią sukėlė neoriginalūs eksploataciniai reikmenys ar dalys. Iš naujo nustačius skaitiklius eksploataciniam reikmeniui ar daliai, kurie nebuvo tinkamai atnaujinti, galima pakenkti spausdintuvui. Iš naujo nustačius eksploatacinio reikmens ar dalies skaitiklį, spausdintuve gali būti rodoma klaida, reiškianti, kad jame yra iš naujo nustatytas elementas.

Dažų kasetės užsakymas

Pastabos:

„Lexmark“ CS730 ir „Lexmark“ CS735 grąžinimo programos dažų kasetės

Gaminys

Šiaurės Amerika

Europa

Likusios pasaulio šalys

Grąžinimo programos dažų kasetės

 

Žydra

71C10C0

71C20C0

71C80C0

Purpurinė

71C10M0

71C20M0

71C80M0

Geltona

71C10Y0

71C20Y0

71C80Y0

Juoda

71C10K0

71C20K0

71C80K0

Didelės išeigos grąžinimo programos dažų kasetės

 

Žydra

71C1HC0 1

71C2HC0 1

71C8HC0 1

Purpurinė

71C1HM0 1

71C2HM0 1

71C8HM0 1

Geltona

71C1HY0 1

71C2HY0 1

71C8HY0 1

Juoda

71C1HK0

71C2HK0

71C8HK0

Labai didelės išeigos grąžinimo programos dažų kasetės 2

Žydra

71C1XC0

71C2XC0

71C8XC0

Purpurinė

71C1XM0

71C2XSM0

71C8XM0

Geltona

71C1XY0

71C2XY0

71C8XY0


„Lexmark“ CS730 didelės išeigos dažų kasetės

Gaminys

Visame pasaulyje

Juoda

71C0H10

Žydra

71C0H20

Purpurinė

71C0H30

Geltona

71C0H40


„Lexmark“ CS735 labai didelės išeigos dažų kasetės

Gaminys

Visame pasaulyje

Žydra

71C0X20

Purpurinė

71C0X30

Geltona

71C0X40


„Lexmark“ C4342, „Lexmark“ C4352 dažų kasetės

Gaminys

Visame pasaulyje

Žydra

24B7511

Purpurinė

24B7512

Geltona

24B7513

Juoda

24B7514


Nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso užsakymas

Gaminys

Dalies numeris

Nespalvinis vaizdo gavimo įtaisas

71C0Z10


Spalvinio vaizdo gavimo komplekto užsakymas

Gaminys

Dalies numeris

Spalvotas vaizdo gavimo įtaisas

71C0Z50


Dažų atliekų konteinerio užsakymas

Gaminys

Dalies numeris

Dažų atliekų konteineris

71C0W00


Kaitintuvo eksploatacijos komplekto užsakymas

Pastabos:

Gaminys

Dalies numeris

Kaitintuvo eksploatacijos komplektas, 110–120 V

41X3882

Kaitintuvo eksploatacijos komplektas, 220–240 V

41X3883

Kaitintuvo eksploatacijos komplektas, 100 V

41X3884

Kaitiklio priežiūros komplektas, 115 V (siaura laikmena) *

41X4511