Skiriamųjų lapų dėjimas tarp kopijų

  1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Spausdinti > Išdėstymas > Skiriamieji lapai > Tarp kopijų .

  2. Atspausdinkite dokumentą.