Konfidencialių ir kitų turimų užduočių spausdinimas

„Windows“ naudotojams

 1. Esant atidarytam dokumentui spustelėkite Failas > Spausdinti .

 2. Pasirinkę spausdintuvą, spustelėkite Savybės , Nuostatos , Parinktys arba Sąranka .

 3. Spustelėkite Spausdinti ir laikyti .

 4. Pasirinkite Naudoti funkciją „Spausdinti ir laikyti“ ir priskirkite naudotojo vardą.

 5. Pasirinkite spausdinimo užduoties rūšį (konfidenciali, kartotinė, atidėta ar tikrintina).

  Jei pasirenkate Konfidenciali , spausdinimo užduotį apsaugokite asmeniniu identifikavimo numeriu (PIN kodu).

 6. Spustelėkite Gerai arba Spausdinti .

 7. Spausdintuvo pradžios ekrane paleiskite spausdinimo užduotį.

„Macintosh“ naudotojams

„AirPrint“ naudojimas

 1. Esant atidarytam dokumentui pasirinkite Failas > Spausdinti .

 2. Pasirinkite spausdintuvą ir išskleidžiamajame meniu, kuris eina po meniu Orientacija pasirinkite Spausdinimas naudojant PIN kodą .

 3. Įgalinkite Spausdinti su PIN kodu ir įveskite keturių skaitmenų PIN kodą.

 4. Spustelėkite Spausdinti .

 5. Spausdintuvo pradžios ekrane paleiskite spausdinimo užduotį. Palieskite Turimos užduotys > pasirinkite kompiuterio vardą > Konfidenciali > įveskite PIN kodą > pasirinkite spausdinimo užduotį > Spausdinti .

Spausdinimo tvarkyklės naudojimas

 1. Esant atidarytam dokumentui pasirinkite Failas > Spausdinti .

 2. Pasirinkite spausdintuvą ir išskleidžiamajame meniu, kuris eina po meniu Orientacija pasirinkite Spausdinti ir laikyti .

 3. Pasirinkite Konfidencialus spausdinimas ir įveskite keturių skaitmenų PIN kodą.

 4. Spustelėkite Spausdinti .

 5. Spausdintuvo pradžios ekrane paleiskite spausdinimo užduotį. Palieskite Turimos užduotys > pasirinkite savo kompiuterio vardą > Konfidenciali > pasirinkite spausdinimo užduotį > įveskite PIN kodą > Spausdinti .