Dalių ir eksploatacinių reikmenų keitimas

Dažų kasetės keitimas

 1. Atidarykite B dureles.

  Durelių rankena suspaudžiama, patraukiama ir pakeliama.
 2. Išimkite panaudotą dažų kasetę.

  Norint išimti panaudotą dažų kasetę, paspaudžiamas žalias mygtukas po kasete.
 3. Išpakuokite naują dažų kasetę.

 4. Įdėkite naują dažų kasetę.

  Įdedama nauja dažų kasetė.
 5. Uždarykite B dureles.

Nespalvinio vaizdo gavimo įtaiso keitimas

 1. Atidarykite B dureles.

  Durelių rankena suspaudžiama, patraukiama ir pakeliama.
 2. Išimkite dažų atliekų konteinerį.

  Dažų atliekų konteineris traukiamas dviejų pirštų įdubimais.
  Pastaba:  Konteinerį pastatykite vertikalioje padėtyje, kad neišbyrėtų dažai.
  Tinkama dažų atliekų konteinerio padėtis išėmus iš spausdintuvo.
 3. Išimkite dažų kasetes.

  Norint išimti dažų kasetę, paspaudžiamas žalias mygtukas po kasete.
 4. Atjunkite vaizdo gavimo komplekto kabelį.

  Vaizdo gavimo komplekto kabelis atjungiamas nuo spausdintuvo.
 5. Išimkite vaizdo gavimo komplektą.

  Vaizdo gavimo komplektas patraukiamas, o tada pakeliamas ir išimamas.
  Pastaba:  Kad nesubraižytumėte vaizdo gavimo komplekto ar nepažeistumėte fotolaidininko būgno, vaizdo gavimo komplektą padėkite pakeltoje padėtyje.
  Tinkama vaizdo gavimo komplekto padėtis išėmus iš spausdintuvo.
 6. Išimkite panaudotą nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

  Norint atlaisvinti ir išimti panaudotą nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, mėlynas fiksatorius patraukiamas į kairę.
  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite fotolaidininko įtaiso tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.
  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite blizgančio fotolaidininko būgno po vaizdo gavimo įtaisu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.
 7. Išpakuokite naują nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą.

 8. Naują nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą įdėkite į vaizdo gavimo komplektą.

  Naujas nespalvinis vaizdo gavimo įtaisas įdedamas, o mėlynas fiksatorius patraukiamas į dešinę ir užfiksuojamas.
 9. Įdėkite vaizdo gavimo komplektą.

  Vaizdo gavimo komplektas sulygiuojamas ir įdedamas į spausdintuvą.
 10. Prijunkite vaizdo gavimo komplekto kabelį.

  Kabelis prijungiamas prie spausdintuvo.
 11. Vėl įdėkite dažų atliekų konteinerį.

 12. Vėl įdėkite dažų kasetes.

 13. Uždarykite B dureles.

Spalvinio vaizdo gavimo komplekto keitimas

 1. Atidarykite B dureles.

  Durelių rankena suspaudžiama, patraukiama ir pakeliama.
 2. Išimkite dažų atliekų konteinerį.

  Dažų atliekų konteineris traukiamas dviejų pirštų įdubimais.
  Pastaba:  Konteinerį pastatykite vertikalioje padėtyje, kad neišbyrėtų dažai.
  Tinkama dažų atliekų konteinerio padėtis išėmus iš spausdintuvo.
 3. Išimkite dažų kasetes.

  Norint išimti dažų kasetę, paspaudžiamas žalias mygtukas po kasete.
 4. Atjunkite vaizdo gavimo komplekto kabelį.

  Vaizdo gavimo komplekto kabelis atjungiamas nuo spausdintuvo.
 5. Išimkite panaudotą vaizdo gavimo komplektą.

  Panaudotas vaizdo gavimo komplektas patraukiamas, o tada pakeliamas ir išimamas.
 6. Išimkite juodos spalvos vaizdo gavimo įtaisą.

  Norint atlaisvinti ir išimti nespalvinį vaizdo gavimo įtaisą, mėlynas fiksatorius patraukiamas į kairę.
  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelaikykite fotolaidininko įtaiso tiesioginėje šviesoje ilgiau nei 10 minučių. Dėl ilgo buvimo šviesoje gali kilti spausdinimo kokybės problemų.
  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nelieskite blizgančio fotolaidininko būgno po vaizdo gavimo įtaisu. Tai gali turėti neigiamos įtakos būsimų spausdinimo užduočių kokybei.
  Piktograma „neliesti“ ant fotolaidininko būgno.
 7. Išpakuokite naują vaizdo gavimo komplektą.

  Pastaba:  Vaizdo gavimo komplektą sudaro vaizdo gavimo įtaisas ir žydros, purpurinės bei geltonos spalvos ryškalo blokai.
 8. Juodos spalvos vaizdo gavimo įtaisą įdėkite į naują vaizdo gavimo komplektą.

  Įdedamas nespalvinis vaizdo gavimo įtaisas.
 9. Įdėkite naują vaizdo gavimo komplektą.

  Naujas vaizdo gavimo komplektas sulygiuojamas ir įdedamas į spausdintuvą.
 10. Prijunkite vaizdo gavimo komplekto kabelį.

  Kabelis prijungiamas prie spausdintuvo.
 11. Vėl įdėkite dažų atliekų konteinerį.

 12. Vėl įdėkite dažų kasetes.

 13. Uždarykite B dureles.

Dažų atliekų konteinerio keitimas

 1. Atidarykite B dureles.

  Durelių rankena suspaudžiama, patraukiama ir pakeliama.
 2. Išimkite panaudotą dažų atliekų konteinerį.

  Dažų atliekų konteineris traukiamas dviejų pirštų įdubimais.
  Pastaba:  Konteinerį pastatykite vertikalioje padėtyje, kad neišbyrėtų dažai.
  Tinkama dažų atliekų konteinerio padėtis išėmus iš spausdintuvo.
 3. Išpakuokite naują dažų atliekų konteinerį.

 4. Įdėkite naują dažų atliekų konteinerį.

 5. Uždarykite B dureles.

 6. Tinkamai išmeskite panaudotą dažų atliekų konteinerį.

Kaitintuvo keitimas

 1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 2. Atidarykite A dureles, po to – A1 dureles.

  perspėjimo dėl karšto paviršiaus piktograma   DĖMESIO—KARŠTAS PAVIRŠIUS:  Spausdintuvo vidus gali būti karštas. Norėdami sumažinti pavojų susižaloti nuo karšto komponento, prieš liesdami leiskite paviršiui atvėsti.
  A durelės patraukiamos žemyn, o A1 durelės patraukiamos aukštyn.
 3. Išimkite panaudotą kaitintuvą.

  Norint atlaisvinti ir išimti kaitintuvą, pilkos rankenėlės pasukamos prieš laikrodžio rodyklę.
 4. Išpakuokite naują kaitintuvą.

 5. Įdėkite naują kaitintuvą.

  Naujas kaitintuvas įdedamas, o pilkos rankenėlės pasukamos pagal laikrodžio rodyklę.
 6. Uždarykite A1 dureles, po to – A dureles.

 7. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

  įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia gaminio ir lengvai pasiekiamas.
 8. Iš naujo nustatykite kaitintuvo eksploatacijos skaitiklį.

  Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Eksploatacijos skaitiklio nustatymas iš naujo .

Popieriaus paėmimo veleno keitimas

Popieriaus paėmimo veleno keitimas 550 lapų dėkle
 1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 2. Išimkite dėklą.

  Dėklas visiškai išimamas.
 3. Išimkite panaudotą popieriaus paėmimo veleną.

  Paspaudžiamas žalias fiksatorius, kad būtų galima ištraukti ir išimti popieriaus paėmimo veleną.
 4. Išpakuokite naują popieriaus paėmimo veleną.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Kad išvengtumėte sugadinimo ir prasto spausdintuvo veikimo, tvarkydami jo dalis įsitikinkite, kad jūsų rankos švarios.
 5. Įdėkite naują popieriaus paėmimo veleną.

  Įdedamas naujas popieriaus paėmimo velenas.
 6. Įdėkite dėklą.

 7. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

  įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia gaminio ir lengvai pasiekiamas.
Popieriaus paėmimo veleno keitimas daugiafunkciame tiektuve
 1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 2. Atidarykite daugiafunkcį tiektuvą.

  Norint atidaryti daugiafunkcį tiektuvą, paspaudžiamas spausdintuvo apatiniame kairiajame kampe esantis mygtukas.
 3. Išimkite panaudotą popieriaus paėmimo veleną.

  Norint atlaisvinti ir nuimti popieriaus paėmimo veleną, fiksatorius patraukiamas aukštyn.
 4. Išpakuokite naują popieriaus paėmimo veleną.

  Įspėjimas—Galima sugadinti:  Kad išvengtumėte sugadinimo ir prasto spausdintuvo veikimo, tvarkydami jo dalis įsitikinkite, kad jūsų rankos švarios.
 5. Įdėkite naują popieriaus paėmimo veleną.

  Įdedamas naujas daugiafunkcio tiektuvo popieriaus paėmimo velenas.
 6. Uždarykite daugiafunkcį tiektuvą.

 7. Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir įjunkite spausdintuvą.

  įprasto perspėjimo piktograma   DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia gaminio ir lengvai pasiekiamas.

Skyriklio laikytuvo keitimas

 1. Ištraukite dėklą.

  Dėklas ištraukiamas.
 2. Nuimkite panaudotą skyriklio laikytuvą.

  Norint atlaisvinti ir nuimti skyriklio laikytuvą, juodas fiksatorius patraukiamas aukštyn.
 3. Išpakuokite naują skyriklio laikytuvą.

 4. Įdėkite naują skyriklio laikytuvą.

  Įdedamas naujas skyriklio laikytuvas.
 5. Įdėkite dėklą.

Eksploatacijos skaitiklio nustatymas iš naujo

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Įrenginys > Eksploatacija > Meniu „Konfigūracija“ > Eksploatacinių reikmenų naudojimas ir skaitikliai .

 2. Palieskite Iš naujo nustatyti techninės priežiūros skaitiklį .

Eksploatacinių reikmenų naudojimo skaitiklių nustatymas iš naujo

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Įrenginys > Eksploatacija > Meniu „Konfigūracija“ > Eksploatacinių medžiagų naudojimas ir skaitikliai .

 2. Pasirinkite skaitiklį, kurį norite nustatyti iš naujo.

Įspėjimas—Galima sugadinti:  Eksploatacinius reikmenis ir dalis, kurioms netaikomos Grąžinimo programos sutarties sąlygos, galima nustatyti iš naujo ir atnaujinti. Tačiau gamintojo garantija neapima jokios žalos, kurią sukėlė neoriginalūs eksploataciniai reikmenys ar dalys. Iš naujo nustačius skaitiklius eksploataciniam reikmeniui ar daliai, kurie nebuvo tinkamai perdaryti, spausdintuvas gali sugesti. Iš naujo nustačius eksploatacinio reikmens ar dalies skaitiklį, spausdintuvas gali rodyti klaidą, nurodančią iš naujo nustatyto elemento buvimą.