Popieriaus ir specialiųjų laikmenų įdėjimas

Specialiųjų laikmenų formato ir rūšies nustatymas

Dėklai automatiškai nustato paprasto popieriaus formatą. Jei naudojate specialiąsias laikmenas, pavyzdžiui, etiketes, kartoninį popierių ar vokus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Dėklų konfigūracija > Popieriaus formatas / rūšis > pasirinkite popieriaus šaltinį.

 2. Nustatykite specialiųjų laikmenų formatą ir rūšį.

Universalaus popieriaus formato nustatymų konfigūravimas

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Popierius > Laikmenų konfigūracija > Universalaus popieriaus formato sąranka .

 2. Sukonfigūruokite nustatymus.

Nustatymo Įvairūs universalūs formatai įjungimas

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Įrenginys > Eksploatacija > Meniu „Konfigūracija“ > Dėklų konfigūracija .

 2. Įjunkite nustatymą Įvairūs universalūs formatai.

Popieriaus įdėjimas į dėklus

perspėjimo dėl pasvyrimo pavojaus piktograma   DĖMESIO—PASVYRIMO PAVOJUS:  Siekdami sumažinti įrangos nestabilumo pavojų, į kiekvieną dėklą popierių dėkite atskirai. Visus kitus dėklus laikykite uždarytus, iki prireiks.
 1. Išimkite dėklą.

  Pastaba:  Norėdami išvengti popieriaus strigčių, neišiminėkite dėklų, kol spausdintuvas veikia.
  Dėklas ištraukiamas ir pakeliamas.
 2. Nustatykite kreiptuvus, kad jie atitiktų įdedamo popieriaus formatą.

  Pastaba:  Naudokite dėklo apačioje esančius indikatorius, kurie padės nustatyti kreiptuvų vietą.
  Popieriaus kreiptuvai pastumiami ir suspaudžiami.
 3. Prieš dėdami popierių, jį palankstykite, pavėduokite ir sulyginkite lapų kraštus.

  Popieriaus pluoštas yra palankstomas, pavėduojamas ir sulygiuojamas.
 4. Įdėkite popieriaus krūvą spausdinamąja puse į viršų.

  • Jei tai vienpusis spausdinimas, firminius blankus dėkite gerąja puse į viršų, viršutine antrašte dėdami į dėklo priekį.

  • Jei tai abipusis spausdinimas, firminius blankus dėkite gerąja puse į apačią, viršutine antrašte dėdami į dėklo galą.

  • Nestumkite popieriaus į dėklą.

  • Jei naudojate paprastą popierių, įsitikinkite, kad įdėtas jo pluoštas yra žemiau maksimalaus popieriaus užpildymo indikatoriaus. Perpildžius, popierius gali užstrigti.

   Popieriaus pluoštas yra žemiau maksimalaus užpildymo indikatoriaus.
  • Jei naudojate vokus ir kitas specialiąsias laikmenas, įsitikinkite, kad jų pluoštas yra žemiau punktyrinės linijos. Perpildžius, popierius gali užstrigti.

   Vokų pluoštas yra žemiau maksimalaus užpildymo indikatoriaus.
 5. Įdėkite dėklą.

  Jei reikia, nustatykite popieriaus formatą ir rūšį, kurie atitiktų į dėklą įdėto popieriaus formatą ir rūšį.

Popieriaus įdėjimas į daugiafunkcį tiektuvą

 1. Atidarykite daugiafunkcį tiektuvą.

  Norint atidaryti daugiafunkcį tiektuvą, paspaudžiamas apatinėje kairėje spausdintuvo pusėje esantis mygtukas ir praplečiama popieriaus atrama.
 2. Nustatykite kreiptuvą, kad jis atitiktų įdedamo popieriaus formatą.

  Kreiptuvo ąselė pastumiama į dešinę.
 3. Prieš dėdami popierių, jį palankstykite, pavėduokite ir sulyginkite lapų kraštus.

  Popieriaus pluoštas yra palankstomas, pavėduojamas ir sulygiuojamas.
 4. Įdėkite popierių.

  • Įdėkite popierių ir kartoninį popierių spausdinamąja puse į apačią, į spausdintuvą pirma įkišdami viršutinį kraštą.

   Kartoninis popierius įdedamas į daugiafunkcį tiektuvą.
  • Įdėkite vokus atlanko puse į viršų dešinėje popieriaus kreiptuvo pusėje. Pirmiausia į spausdintuvą įkiškite europinius vokus su atlanku.

   Vokas įdedamas į daugiafunkcį tiektuvą.
   Įspėjimas—Galima sugadinti:  Nenaudokite vokų su antspaudais, sąsagomis, spaustukais, langeliais, dengtu įdėklu ar lipniomis juostelėmis.
  Pastaba:  Kad išvengtumėte popieriaus paėmimo problemų, įsitikinkite, kad priekinis popieriaus arba specialiosios laikmenos kraštas yra tinkamai sulygiuotas su skyriklio užtvara.
  Popieriaus pluoštas yra sulygiuojamas su skyriklio užtvara.
 5. Valdymo skydelyje, meniu „Popierius“, nustatykite popieriaus formatą ir rūšį, kurie atitinka į daugiafunkcį tiektuvą įdėto popieriaus formatą ir rūšį.

Dėklų susiejimas

 1. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > > Popierius > Dėklų konfigūracija > > pasirinkite popieriaus šaltinį.

 2. Dėklams, kuriuos norite susieti, nustatykite tą patį popieriaus formatą ir rūšį.

 3. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Įrenginys > Eksploatacija > Meniu „Konfigūracija“ > Dėklų konfigūracija > Dėklų susiejimas .

 4. Palieskite Automatinis .

Norėdami atsieti dėklus įsitikinkite, kad jokiems dėklams nėra nustatyti vienodi popieriaus formato ar rūšies nustatymai.

Įspėjimas—Galima sugadinti:  Kaitintuvo temperatūra kinta priklausomai nuo nurodytos popieriaus rūšies. Norėdami išvengti spausdinimo problemų, suderinkite popieriaus rūšies nustatymą spausdintuve pagal į dėklą dedamą popierių.