Įspėjimų el. paštu nustatymas

Sukonfigūruokite spausdintuvą, kad jis siųstų įspėjimus elektroniniu paštu, kai reikia pakeisti popierių, įdėti jo daugiau arba kai jis užstringa.

  1. Atidarykite interneto naršyklę ir adreso lauke įveskite spausdintuvo IP adresą.

    Pastabos:

  2. Spustelėkite Nustatymai > Įrenginys > Pranešimai > Įspėjimų el. paštu sąranka ir sukonfigūruokite nustatymus.

    Pastaba:  Jei reikia daugiau informacijos apie SMTP nustatymus, kreipkitės į el. pašto paslaugų teikėją.
  3. Vykdykite pakeitimus.

  4. Spustelėkite Nustatyti el. pašto adresų sąrašus ir įspėjimus , tada sukonfigūruokite nustatymus.

  5. Vykdykite pakeitimus.