Spausdinimo per nuoseklųjį prievadą diegimas (tik „Windows“)

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad spausdintuve yra įrengtas nuoseklusis vidaus sprendimų prievadas.

 1. Nustatykite parametrus spausdintuve.

  1. Valdymo skydelyje eikite į prievadų nustatymams skirtą meniu.

  2. Raskite nuosekliųjų prievadų nustatymų meniu ir, jei reikia, pakoreguokite nustatymus.

  3. Vykdykite pakeitimus.

 2. Kompiuteryje atidarę spausdintuvų aplanką, pasirinkite savo spausdintuvą.

 3. Atidarę spausdintuvo savybes, iš sąrašo pasirinkite COM prievadą.

 4. Įtaisų tvarkytuvėje nustatykite COM prievado parametrus.

 5. Pastabos: