C4342, C4352, CS730, CS735 spausdintuvai

Saugos informacija

Sutartiniai žymenys

Pareiškimai dėl gaminio

Žinios apie spausdintuvą

Informacijos apie spausdintuvą paieška

Spausdintuvo serijos numerio paieška

Spausdintuvo konfigūracijos

Valdymo skydelio naudojimas

Kaip suprasti indikatoriaus lemputės spalvas

Popieriaus parinkimas

Nustatymas, įrengimas ir konfigūravimas

Vietos spausdintuvui parinkimas

Laidų ir kabelių prijungimas

Pradžios ekrano programų diegimas ir naudojimas

Adresatų tvarkymas

Prieinamumo funkcijų nustatymas ir naudojimas

Popieriaus ir specialiųjų laikmenų įdėjimas

Programinės ir programinės aparatinės įrangos bei tvarkyklių diegimas ir atnaujinimas

Papildomos aparatinės įrangos įrengimas

Prijungimas prie tinklo

Spausdinimo per nuoseklųjį prievadą diegimas (tik „Windows“)

Spausdintuvo apsaugojimas

Saugos lizdo vietos nustatymas

Spausdintuvo atminties išvalymas

Spausdintuvo atminties įrenginio išvalymas

Gamyklinių numatytųjų nustatymų atkūrimas

Pareiškimas dėl neišliekamosios atminties įtaisų

Spausdinimas

Spausdinimas iš kompiuterio

Spausdinimas iš mobiliojo prietaiso

Spausdinimas iš atmintuko

Palaikomi atmintukai ir failų tipai

Konfidencialių užduočių konfigūravimas

Konfidencialių ir kitų turimų užduočių spausdinimas

Šriftų pavyzdžių sąrašo spausdinimas

Katalogo sąrašo spausdinimas

Skiriamųjų lapų dėjimas tarp kopijų

Spausdinimo užduoties atšaukimas

Dažų tamsumo koregavimas

Kaip naudoti spausdintuvo meniu

Meniu planas

Įrenginys

Spausdinimas

Popierius

USB atmintukas

Tinklas / prievadai

Debesų paslaugos

Saugumas

Ataskaitos

Trikčių šalinimas

Meniu nustatymų puslapio spausdinimas

Spausdintuvo priežiūra

Dalių ir eksploatacinių medžiagų būsenos tikrinimas

Pranešimų dėl eksploatacinių medžiagų konfigūravimas

Įspėjimų el. paštu nustatymas

Ataskaitų peržiūra

Dalių ir eksploatacinių reikmenų užsakymas

Dalių ir eksploatacinių reikmenų keitimas

Spausdintuvo dalių valymas

Elektros energijos ir popieriaus taupymas

Spausdintuvo perkėlimas į kitą vietą

Spausdintuvo transportavimas

Trikties šalinimas

Spausdinimo kokybės problemos

Spausdintuvo klaidų kodai

Spausdinimo problemos

Spausdintuvas nereaguoja

Nepavyksta nuskaityti atmintuko

USB jungties įgalinimas

Strigčių šalinimas

Tinklo ryšio problemos

Papildomos aparatinės įrangos problemos

Problemos, susijusios su eksploataciniais reikmenimis

Popieriaus tiekimo problemos

Spalvų kokybės problemos

Kreipimasis į klientų aptarnavimo skyrių

Perdirbimas ir šalinimas

Perdirbami „Lexmark“ gaminiai

Perdirbamos „Lexmark“ pakuotės

Pranešimai

Gaminio informacija

Pranešimas apie leidimą

Prekių ženklai

Licencijavimo pranešimai

Triukšmo lygiai

Direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEIĄ direktyva)

Pakartotinai įkraunama ličio jonų baterija

Gaminio šalinimas

„Lexmark“ kasečių grąžinimas pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui

Pranešimas dėl statinio elektros krūvio poveikio

„ENERGY STAR“

Temperatūros duomenys

Pranešimas dėl lazerio

Elektros energijos suvartojimas

Atitiktis Europos Bendrijos (EB) direktyvoms

Pranešimas dėl radijo trukdžių