Popierius

Dėklų konfigūracija

Meniu elementas

Paaiškinimas

Numatytasis šaltinis

Dėklas [x] (1*)

Daugiafunkcis tiektuvas

Rankiniu būdu įdedamas popierius

Rankiniu būdu įdedami vokai

Visoms spausdinimo užduotims nustatomas popieriaus šaltinis.

Popieriaus formatas / rūšis

Dėklas [x]

Daugiafunkcis tiektuvas

Rankiniu būdu įdedamas popierius

Rankiniu būdu įdedami vokai

Nurodomas į kiekvieną popieriaus šaltinį įdėto popieriaus formatas arba rūšis.

Pakaitinis formatas

Išjungta

„Letter“ / A4

Visi išvardyti*

Nustatoma, kad spausdintuve būtų pakeistas nurodytas popieriaus formatas, jei reikalaujamo formato popieriaus nėra įdėta nei į vieną popieriaus šaltinį.

Pastabos:

  • Esant nustatymui Išjungta naudotojas paraginamas įdėti reikiamo formato popieriaus.
  • Esant nustatymui Visi išvardyti leidžiami visi galimi pakeitimai.
Konfigūruoti daugiafunkcį tiektuvą

Kasetinis*

Rankinis

Pirmasis

Nustatomas daugiafunkcio tiektuvo veikimas.

Pastabos:

  • Pasirinkus nustatymą Kasetinis daugiafunkcis tiektuvas sukonfigūruojamas kaip automatinis popieriaus šaltinis.
  • Pasirinkus nustatymą Rankinis daugiafunkcis tiektuvas nustatomas tik spausdinimo užduotimis, kurias atliekant popierius paduodamus rankiniu būdu.
  • Pasirinkus nustatymą Pirmasis daugiafunkcis tiektuvas sukonfigūruojamas kaip pirminis popieriaus šaltinis.

Laikmenų konfigūracija

Universalaus formato sąranka

Meniu elementas

Paaiškinimas

Matavimo vienetai

Coliai

Milimetrai

Nurodomas universalaus popieriaus formato matavimo vienetas.

Pastaba:  Coliai – JAV gamyklinis numatytasis nustatymas. Milimetrai – tarptautinis gamyklinis numatytasis nustatymas.

Stačio lapo plotis

3,5–19 col. (8.5*)

88,9–482,6 mm (216*)

Nustatomas universalaus formato popieriaus stačio lapo plotis.

Stačio lapo aukštis

3,5–19 col. (14*)

88,9–482,6 mm (356*)

Nustatomas universalaus formato popieriaus stačio lapo aukštis.

Tiekimo kryptis

Trumpasis kraštas*

Ilgasis kraštas

Nustatoma, kad spausdintuvas popierių imtų trumpuoju arba ilguoju kraštu.

Pastaba:  Nustatymas Ilgasis kraštas rodomas tik tada, kai ilgiausias kraštas yra trumpesnis nei didžiausias palaikomas plotis.

Įvairūs universalūs formatai

Dėklas [x]

Daugiafunkcis tiektuvas

Priskirkite unikalų matmenį keliems universaliems formatams, įkeliamiems į kiekvieną popieriaus šaltinį.

Pastaba:  Šis nustatymas rodomas tik tada, kai įjungtas meniu Įrenginys. Pradžios ekrane palieskite Nustatymai > Įrenginys > Priežiūra > Konfigūracijos meniu > Dėklų konfigūracija > Keli universalūs dydžiai .


Laikmenų rūšys

Meniu elementas

Paaiškinimas

Paprastas popierius

Kartoninis popierius

Perdirbtas popierius

Blizgus popierius („Glossy“)

Etiketės

Vinilinės etiketės („Vinyl Labels“)

Standus popierius

Vokai

Firminiai blankai

Iš anksto paruoštos formos

Spalvotas popierius

Lengvas popierius

Sunkus popierius

Šiurkštus / medvilninis popierius

Tinkinta rūšis [X]

Nurodoma popieriaus tekstūra, svoris ir orientacija.