Spausdintuvas nereaguoja

Veiksmas

Taip

Ne

1 veiksmas

Patikrinkite, ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą.

įprasto perspėjimo piktograma  DĖMESIO—GALIMA SUSIŽALOTI:  Norėdami išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, prijunkite maitinimo laidą prie tinkamos nominaliosios srovės ir tinkamai įžeminto elektros lizdo, kuris yra šalia įrenginio ir lengvai pasiekiamas.


Ar spausdintuvas reaguoja?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas

Patikrinkite, ar elektros lizdas nėra išjungtas jungikliu arba pertraukikliu.


Ar elektros lizdas nėra išjungtas jungikliu arba pertraukikliu?

Įjunkite jungiklį arba iš naujo nustatykite pertraukiklį.

Pereikite prie 3 veiksmo.

3 veiksmas

Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas.


Ar spausdintuvas įjungtas?

Pereikite prie 4 veiksmo.

Įjunkite spausdintuvą.

4 veiksmas

Patikrinkite, ar spausdintuvas neveikia miego arba užmigdymo režimu.


Ar spausdintuvas veikia miego arba užmigdymo režimu?

Paspauskite įjungimo mygtuką, kad pažadintumėte spausdintuvą.

Pereikite prie 5 veiksmo.

5 veiksmas

Patikrinkite, ar spausdintuvą ir kompiuterį jungiantys laidai įkišti į tinkamus prievadus.


Ar laidai įkišti į tinkamus prievadus?

Pereikite prie 6 veiksmo.

Įkiškite laidus į tinkamus prievadus.

6 veiksmas

Išjunkite spausdintuvą, įdėkite papildomą aparatinę įrangą ir vėl jį įjunkite.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. dokumentaciją, kurią gavote kartu su papildoma įranga.


Ar spausdintuvas reaguoja?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 7 veiksmo.

7 veiksmas

Įdiekite tinkamą spausdinimo tvarkyklę.


Ar spausdintuvas reaguoja?

Problema išspręsta.

Pereikite prie 8 veiksmo.

8 veiksmas

Išjunkite spausdintuvą, palaukite apie 10 sekundžių ir vėl jį įjunkite.


Ar spausdintuvas reaguoja?

Problema išspręsta.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.