Valdymo skydelio naudojimas

Valdymo skydelio dalys su sunumeruotomis išnašomis
 

Valdymo skydelio dalis

Funkcija

1

Maitinimo mygtukas

  • Spausdintuvas įjungiamas arba išjungiamas.

    Pastaba:  Norėdami išjungti spausdintuvą, penkias sekundes palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką.

  • Spausdintuvas nustatomas veikti miego režimu.

  • Spausdintuvas pažadinamas iš veikimo miego arba užmigdymo režimu.

2

Ekranas

  • Peržiūrimi spausdintuvo pranešimai ir eksploatacinių medžiagų būsena.

  • Nustatomas ir valdomas spausdintuvas.

3

Indikatoriaus lemputė

Patikrinama spausdintuvo būsena.