Pradžios ekrano programų diegimas ir naudojimas

Pradžios ekrano naudojimas

Pastaba:  Jūsų pradžios ekranas gali skirtis priklausomai nuo jo tinkinimo nustatymų, administracinės sąrankos ir aktyvių įtaisytųjų sprendimų.
Piktogramos pradžios ekrane su sunumeruotomis išnašomis.
 

Piktograma

Funkcija

1

Sustabdymo arba atšaukimo mygtukas

Sustabdoma dabartinė spausdintuvo užduotis.

2

Būsena / eksploataciniai reikmenys

 • Rodomas įspėjimas arba klaidos pranešimas, kai reikia naudotojo įsikišimo, kad spausdintuvas galėtų tęsti užduotį.

 • Peržiūrima daugiau informacijos apie spausdintuvo įspėjimą ar pranešimą ir apie tai, kaip juos išvalyti.

Pastaba:  Šį nustatymą galima pasiekti ir palietus viršutinę pradžios ekrano dalį.

3

Užduočių eilė

Rodomos visos esamos spausdinimo užduotys.

Pastaba:  Šį nustatymą galima pasiekti ir palietus viršutinę pradžios ekrano dalį.

4

Keisti kalbą

Keičiama ekrano kalba.

5

Nustatymai

Patenkama į įvairius spausdintuvo meniu.

6

USB atmintukas

Iš atmintuko spausdinamos nuotraukos ir dokumentai.

7

Turimos užduotys

Rodomos spausdinimo užduotys, laikomos spausdintuvo atmintyje.

8

Adresų knyga

Tvarkomas kontaktų sąrašas, kurį gali pasiekti kitos spausdintuvo programos.

9

Ekraninė klaviatūra

Įvesties lauke įvedami skaičiai arba simboliai.


Pradžios ekrano tinkinimas

 1. Atidarykite interneto naršyklę ir adreso lauke įveskite spausdintuvo IP adresą.

  Pastabos:

  • Spausdintuvo pradžios ekrane peržiūrėkite spausdintuvo IP adresą. IP adresas rodomas kaip keturi taškais atskirtų skaičių rinkiniai, pavyzdžiui, 123.123.123.123.
  • Jei naudojate įgaliotąjį serverį, laikinai jį išjunkite, kad galėtumėte tinkamai įkelti tinklalapį.
 2. Spustelėkite Nustatymai > Įrenginys > Pradžios ekrano tinkinimas .

 3. Atlikite vieną ar daugiau iš šių veiksmų:

  • Jei norite pridėti piktogramą pradžios ekrane, spustelėkite pridėjimo piktograma , pasirinkite programos pavadinimą ir spustelėkite Pridėti .

  • Jei norite pašalinti pradžios ekrane esančią piktogramą, pasirinkite programos pavadinimą ir spustelėkite Pašalinti .

  • Jei norite tinkinti programos pavadinimą, pasirinkite programos pavadinimą, spustelėkite Redaguoti ir priskirkite pavadinimą.

  • Jei norite atkurti programos pavadinimą, pasirinkite programos pavadinimą, spustelėkite Redaguoti ir pasirinkite Atkurti programos etiketę .

  • Jei norite pridėti tarpą tarp programų, spustelėkite pridėjimo piktograma , pasirinkite TUŠČIA VIETA ir spustelėkite Pridėti .

  • Jei norite išdėstyti programas, vilkite programų pavadinimus norima tvarka.

  • Jei norite atkurti numatytąjį pradžios ekraną, spustelėkite Atkurti pradžios ekraną .

 4. Vykdykite pakeitimus.

Palaikomos programos

Programa

Spausdintuvų modeliai

Ekrano tinkinimas

C4342, C4352, CS730, CS735

Klientų aptarnavimo skyrius

C4342, C4352

Įrenginio kvotos

C4342, C4352


Ekrano tinkinimo funkcijos naudojimas

Prieš naudodami programą būtinai atlikite šiuos veiksmus:

Ekrano užsklandos ir skaidrių demonstravimo vaizdų tvarkymas
 1. Skiltyse „Ekrano užsklanda“ ir „Skaidrių demonstravimo vaizdai“ pridėkite, redaguokite arba šalinkite vaizdą.

  Pastabos:

  • Galima pridėti iki 10 vaizdų.
  • Kai įjungta, būsenos piktogramos ekrano užsklandoje rodomos tik tada, kai yra klaidų, įspėjimų ar debesijos pranešimų.
 2. Vykdykite pakeitimus.

Darbalaukio fono vaizdo keitimas
 1. Pradžios ekrane palieskite Keisti darbalaukio foną .

 2. Pasirinkite norimą naudoti vaizdą.

 3. Vykdykite pakeitimus.

Skaidrių demonstracijos paleidimas iš atmintuko
 1. Įkiškite atmintuką į USB lizdą.

 2. Pradžios ekrane palieskite Skaidrių demonstravimas .

  Vaizdai rodomi abėcėlės tvarka.

 3. Pastaba:  Pradėjus skaidrių demonstravimą atmintuką galima išimti, tačiau vaizdai spausdintuve nėra išsaugomi. Jei skaidrių demonstravimas sustoja, vėl įdėkite atmintuką, kad galėtumėte peržiūrėti vaizdus.

Naudojimasis klientų aptarnavimo paslaugomis

Pastabos:

 1. Pradžios ekrane palieskite Klientų aptarnavimas .

 2. Atsispausdinkite arba išsiųskite el. laišką.

Įrenginio kvotų nustatymas

Pastabos:

 1. Atidarykite interneto naršyklę ir adreso lauke įveskite spausdintuvo IP adresą.

  Pastabos:

  • Spausdintuvo pradžios ekrane peržiūrėkite spausdintuvo IP adresą. IP adresas rodomas kaip keturi taškais atskirtų skaičių rinkiniai, pavyzdžiui, 123.123.123.123.
  • Jei naudojate įgaliotąjį serverį, laikinai jį išjunkite, kad galėtumėte tinkamai įkelti tinklalapį.
 2. Spustelėkite Programos > Įrenginio kvotos > Konfigūruoti .

 3. Skiltyje Naudotojų paskyros pridėkite arba redaguokite naudotoją, o tada nustatykite naudotojo kvotą.

 4. Vykdykite pakeitimus.

Adresyno įrašų tvarkymas

Adresyno kūrimas

Naudokitės adresynu spausdindami dažnai naudojamus dokumentus, kurie saugomi serveriuose ar žiniatinklyje.

 1. Atidarykite interneto naršyklę ir adreso lauke įveskite spausdintuvo IP adresą.

  Pastabos:

  • Spausdintuvo pradžios ekrane peržiūrėkite spausdintuvo IP adresą. IP adresas rodomas kaip keturi taškais atskirtų skaičių rinkiniai, pavyzdžiui, 123.123.123.123.
  • Jei naudojate įgaliotąjį serverį, laikinai jį išjunkite, kad galėtumėte tinkamai įkelti tinklalapį.
 2. Spustelėkite Adresyno įrašai > Pridėti adresyno įrašą ir įrašykite adresyno įrašo pavadinimą.

 3. Pasirinkite adreso protokolo tipą ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei naudojate HTTP ir HTTPS protokolą, įveskite URL, kurį norite įrašyti į adresyną.

  • Jei naudojate HTTPS protokolą, būtinai naudokite pagrindinio kompiuterio vardą, o ne IP adresą. Pavyzdžiui, įveskite myWebsite.com/sample.pdf vietoj 123.123.123.123/sample.pdf . Įsitikinkite, kad pagrindinio kompiuterio vardas taip pat atitinka serverio liudijime nurodytą bendrąjį vardą (CN). Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti CN vertę serverio liudijime, žr. savo interneto naršyklės žinyno informaciją.

  • FTP protokolo atveju įveskite FTP adresą. Pavyzdžiui, myServer/myDirectory . Įveskite FTP prievado numerį. 21 prievadas – numatytasis prievadas komandoms siųsti.

  • SMB protokolo atveju įveskite tinklo aplanko adresą. Pavyzdžiui, myServer/myShare/myFile.pdf . Įveskite tinklo srities vardą.

  • Jei reikia, pasirinkite FTP ir SMB tapatybės nustatymo tipą.

  Norėdami apriboti prieigą prie adresyno įrašo, įveskite PIN kodą.

  Pastaba:  Programoje palaikomi šie failų tipai: PDF, JPEG ir TIFF. Kai kuriuose spausdintuvų modeliuose palaikomi kiti failų tipai, pavyzdžiui, DOCX ir XLSX.
 4. Spustelėkite Išsaugoti .

Aplankų kūrimas

 1. Atidarykite interneto naršyklę ir adreso lauke įveskite spausdintuvo IP adresą.

  Pastabos:

  • Spausdintuvo pradžios ekrane peržiūrėkite spausdintuvo IP adresą. IP adresas rodomas kaip keturi taškais atskirtų skaičių rinkiniai, pavyzdžiui, 123.123.123.123.
  • Jei naudojate įgaliotąjį serverį, laikinai jį išjunkite, kad galėtumėte tinkamai įkelti tinklalapį.
 2. Spustelėkite Adresyno įrašai > Pridėti aplanką ir įrašykite aplanko pavadinimą.

  Pastaba:  Norėdami apriboti prieigą prie aplanko, įveskite PIN kodą.
 3. Spustelėkite Išsaugoti .

Pastaba:  Galima kurti aplankus ar adresyno įrašus ir aplanko viduje. Norėdami sukurti adresyno įrašą, žr. Adresyno kūrimas .