Drukarki C4342, C4352, CS730, CS735

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Definicje pojęć

Informacje dotyczące produktu

Informacje dotyczące drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Odnajdywanie numeru seryjnego drukarki

Wyposażenie drukarki

Korzystanie z panelu sterowania

Opis stanów kontrolki

Wybór papieru

Przygotowanie, instalacja i konfiguracja

Wybór miejsca na drukarkę

Podłączanie kabli

Konfigurowanie i używanie aplikacji na ekranie głównym

Zarządzanie kontaktami

Konfiguracja i używanie funkcji dostępności

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Instalacja i aktualizacja oprogramowania, sterowników oraz oprogramowania sprzętowego

Instalowanie wyposażenia opcjonalnego

Sieć

Konfigurowanie drukowania przy użyciu portu szeregowego (tylko system Windows)

Zabezpieczanie drukarki

Lokalizowanie gniazda zabezpieczeń

Czyszczenie pamięci drukarki

Czyszczenie dysku pamięci drukarki

Przywracanie ustawień fabrycznych

Informacje o ulotności pamięci

Drukowanie

Drukowanie z komputera

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Drukowanie z napędu flash

Obsługiwane napędy flash i typy plików

Konfiguracja poufnych zadań

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Drukowanie listy wzorców czcionek

Drukowanie listy katalogów

Umieszczanie arkuszy separujących między kopiami

Anulowanie zadania drukowania

Regulowanie intensywności tonera

Używanie menu drukarki

Mapa menu

Urządzenie

Drukowanie

Papier

Napęd USB

Network/Ports (Sieć/Porty)

Cloud Services

Bezpieczeństwo

Raporty

Rozwiązywanie problemów

Drukowanie strony ustawień menu

Konserwacja drukarki

Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych

Konfigurowanie powiadomień dotyczących materiałów eksploatacyjnych

Konfigurowanie alarmów e-mail

Oglądanie raportów

Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych

Wymiana części i materiałów eksploatacyjnych

Czyszczenie części drukarki

Oszczędzanie energii i papieru

Przenoszenie drukarki w inne miejsce

Transport drukarki

Rozwiązywanie problemu

Problemy z jakością wydruku

Kody błędów drukarki

Problemy z drukowaniem

Drukarka nie odpowiada

Nie można odczytać napędu flash

Włączanie portu USB

Usuwanie zacięć

Problemy z połączeniem sieciowym

Problem z opcjami sprzętowymi

Problemy z materiałami eksploatacyjnymi

Problemy z podawaniem papieru

Problemy z jakością koloru

Kontakt z obsługą klienta

Recykling i utylizacja

Recykling produktów Lexmark

Recykling opakowań firmy Lexmark

Oświadczenia

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

Znaki towarowe

Oświadczenia dotyczące licencji

Poziomy emisji hałasu

Dyrektywa WEEE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Akumulator litowo-jonowy

Wyrzucanie produktów

Zwrot kaset firmy Lexmark w celu ponownego użycia lub recyklingu

Ostrzeżenie o podatności na ładunki elektrostatyczne

ENERGY STAR

Informacje o temperaturze

Oświadczenie dotyczące lasera

Zużycie energii

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Oświadczenie dotyczące zakłóceń radiowych